Agfa-Gevaert Q3 2020 resultaten: volle COVID-19-impact op de offsetdruk-activiteiten – sterke rendabiliteit in Imaging IT bevestigd

· Goede prestaties op het vlak van marges door de Imaging IT-activiteiten en door de divisie Digital Print & Chemicals, ondanks de impact van COVID-19 op de omzet

· Voortdurend sterke COVID-19-impact op de offsetdrukactiviteiten

· Medische filmvolumes beïnvloed door de afname van de niet met COVID verbonden medische beeldvormingsonderzoeken

· Geleidelijk herstel van de activiteiten tijdens het kwartaal

· Uitvoering van de maatregelen ter vermindering van de pensioenrisico’s op schema

 

Mortsel (België), 13 november 2020 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2020.

“Deze onzekere tijden in acht genomen, bleef onze Imaging IT-groeimotor goed presteren, met een aanzienlijke verbetering van zijn rendabiliteit. De divisie Digital Print & Chemicals kon haar EBITDA op hetzelfde niveau als vorig jaar houden, ondanks de sterke impact van COVID-19 op haar omzet. De rendabiliteit van de Groep werd beïnvloed door de voortdurende problemen in de offsetdrukindustrie, die nog aan kracht wonnen door de COVID-19-pandemie. We nemen de nodige maatregelen om onze positie in deze industrie te verzekeren en om de rendabiliteit te herstellen. In het derde kwartaal bereikten we een overeenkomst met onze sociale partners in verband met de sluitingen van onze drukplatenfabrieken in Pont-à-Marcq en Leeds, die voor het einde van het jaar afgerond zullen zijn. Voorts zien we ook aan COVID-19 gerelateerde effecten op de volumes van de zeer rendabele medische filmbusiness. In de loop van het kwartaal begonnen we echter een geleidelijke verbetering te zien voor de meeste activiteiten en hoewel we voorzichtig blijven, geloven we dat het vierde kwartaal een verdere verbetering van de rendabiliteit zal brengen,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.


Maatregelen ter beperking van de pensioenrisico’s
Zoals eerder gemeld, is Agfa van plan om ongeveer 350 miljoen euro van de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten te gebruiken om de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen in België, het VK en de VS op te trekken en om acties om de pensioenrisico’s te beperken te implementeren. Het project verloopt volgens plan. Bovenop de 40 miljoen euro die al in het tweede kwartaal (voor België) uitgegeven werd, investeerde de onderneming in het derde kwartaal ongeveer 110 miljoen euro in de plannen in het VK en de VS. De acties om de pensioenrisico’s te beperken lopen door in het vierde kwartaal. Tegen het einde van het jaar zal bijna 250 miljoen euro gespendeerd zijn. 

Verklaring i.v.m. gewijzigde voorstelling winst- en verliescijfers
Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. De tabellen hieronder tonen de winst- en verliescijfers met de impact van IFRS 16.
In augustus 2019 heeft de Groep de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stopgezet. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2019 gewijzigd voorgesteld. In mei 2020 sloot de Groep de verkoop af van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. De cijfers van het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2019 en 2020 werden gewijzigd voorgesteld.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal van 2020

in miljoen euroQ3 2020

Q3 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet410488-16,0% (-13,7%)
Brutowinst (*)112138-19,0%
% van de omzet27,2%28,3% 
Aangepaste EBITDA (*)1633-52,1%
% van de omzet3,9%6,8% 
Aangepaste EBIT(*)013 
% van de omzet0,0%2,7% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De effecten van de verkoop van een deel van de activiteiten van HealthCare IT in mei en wisselkoerseffecten niet meegerekend, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 13,7%. De Imaging IT- en Direct Radiography-groeimotoren presteerden goed, ondanks het feit dat de aan COVID-19 gerelateerde dynamieken nog steeds weerspiegeld werden in een zwakker bedrijfsklimaat. De problemen in de offsetdrukindustrie en de COVID-19-impact op de medische filmactiviteiten en op de divisie Digital Print & Chemicals hadden nog steeds een aanzienlijke invloed op de omzet van de Groep.

De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 27,2% van de omzet, tegenover 28,3% in het derde kwartaal van 2019. De divisie HealthCare IT noteerde een sterke verhoging van de brutowinstmarge op basis van de strategie om zich te richten op hoogwaardige omzetstromen. De divisie Digital Print & Chemicals toonde zich weerbaar op het vlak van rendabiliteit ondanks de met COVID-19 verbonden omzetdaling. De rendabiliteit van de divisie Offset Solutions werd sterk geraakt door COVID-19.

Zoals verwacht werden de marges beïnvloed door de afgenomen bezettingsgraad van de fabrieken en door het feit dat de Groep minder dan in de voorgaande kwartalen voordeel zal halen uit overheidsmaatregelen, waaronder tijdelijke werkloosheidsregelingen.

De verkoop- en algemene beheerskosten werden tegenover vorig jaar met 15,0 miljoen euro (15,0%) verlaagd dankzij het lopende brede kostenbeheersings-programma.  

De O&O-kosten bleven nagenoeg stabiel op 25 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA daalde van 33 miljoen euro (6,8% van de omzet) in het derde kwartaal van 2019 tot 16 miljoen euro (3,9% van de omzet). De aangepaste EBIT nam af tot 0 miljoen euro, tegenover 13 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 12 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019.

De nettofinancieringskosten bedroegen 9 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019.

Als resultaat van de genoemde elementen, boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 25 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Door de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten, evolueerde de netto financiële schuld van 219 miljoen euro eind 2019 naar een kasoverschot van 532 miljoen euro.
  • Onder invloed van COVID-19 evolueerde het werkkapitaal van 561 miljoen euro (28% van de omzet) eind 2019 tot 540 miljoen euro (31% van de omzet) eind september 2020. In het derde kwartaal – en verwacht wordt dat dit ook in het vierde kwartaal het geval zal zijn – lagen de productievolumes aanzienlijk lager, wat leidde tot een lager niveau van handelsschulden.
  • Onder impuls van de investeringen in het pensioenprogramma van 112 miljoen euro in het kwartaal, kwamen de nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten uit op min 127 miljoen euro. 

Vooruitzichten
In het derde kwartaal vertoonden de resultaten van de Agfa-Gevaert Groep de volle impact van de COVID-19-crisis. De rendabiliteit was sterk beïnvloed door de problemen in de offsetdrukindustrie. Later in het kwartaal zag de Groep een geleidelijke verbetering van de businessprestaties van verscheidene divisies en in het vierde kwartaal wordt een verdere verbetering van de rendabiliteit verwacht.
Het effect op de rendabiliteit van de divisie Offset Solutions van de acties die genomen werden om de productiecapaciteit voor drukplaten aan te passen aan de evolutie van de offsetindustrie zal al in het vierde kwartaal zichtbaar worden. Dat effect zal de komende kwartalen geleidelijk toenemen.
Op middellange termijn zullen de meeste activiteiten van de Groep volledig herstellen van de verstoring die COVID-19 teweeg heeft gebracht en zullen ze zelfs voordeel kunnen kan halen uit post-COVID-kansen en -marktontwikkelingen. Van de vraag naar offsetproducten wordt echter geen volledig herstel verwacht.

HealthCare IT – derde kwartaal van 2020

in miljoen euroQ3 2020

Q3 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet5460-10,5% (-7,1%)
Aangepaste EBITDA (*)6,04,052,4%
% van de omzet11,2%6,6% 
Aangepaste EBIT (*)3,70,5 
% van de omzet6,9%0,8% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Een deel van de activiteiten van de divisie werden begin mei verkocht. De ultramoderne Imaging IT Solutions-activiteiten maakten geen deel uit van de verkoop. Ze blijven kernactiviteiten voor de HealthCare IT-divisie en voor de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa’s Imaging IT Solutions zijn een omvattend antwoord op de cruciale noden van zorgaanbieders op het vlak van het beheer van medische beelden. Ondanks de onzekerheden in verband met COVID-19, blijven de waardecreatievooruitzichten van de Imaging IT Solutions-activiteiten sterk positief.

Op korte termijn heeft Agfa’s strategie om met de Imaging IT Solutions te focussen op klantensegmenten en geografieën waarvoor de Enterprise Imaging-oplossing het meest gepast is nog een negatieve invloed op de algemene omzet. Minder gewenste omzetstromen worden immers stopgezet of afgebouwd.

De strategie vertaalt zich evenwel in een voortdurende verbetering van de brutowinstmarges. Vooral onder invloed van verbeterde service-efficiënties gerelateerd aan de verdere volgroeiing van de serviceorganisatie en het productaanbod, bereikte de brutowinstmarge 46,4% van de omzet, tegenover 41,6% vorig jaar. Zelfs in een kwartaal met een beperkt bedrag aan projectomzet, verbeterde de aangepaste EBITDA met 52% tegenover het derde kwartaal van vorig jaar tot 6,0 miljoen euro (11,2% van de omzet). Bovenop de genoemde elementen had dit ook te maken met tijdelijke, aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparingen. De aangepaste EBIT bedroeg 3,7 miljoen euro (6,9% van de omzet), tegenover 0,5 miljoen euro (0,8% van de omzet) in het derde kwartaal van 2019.

Uiteindelijk zal de strategie de divisie ook in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

In overeenstemming met de verwachtingen boekte de divisie een omzetdaling van 10,5% in het derde kwartaal, volgend op een erg sterk tweede kwartaal. Deze schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een groot deel van de inkomsten en marges gerealiseerd wordt wanneer projecten bepaalde mijlpalen bereiken. Daardoor is het betekenisvoller om trends te bestuderen dan om de prestaties op basis van individuele kwartalen te evalueren. In de loop van het jaar noteerde de divisie een groei van de orderintake. Het totale orderboek dekt meer dan een jaar aan totale inkomsten en blijft dus op een gezond niveau.

De voorbije maanden werkte Agfa samen met diverse partners om een antwoord te bieden aan specifieke aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen voor ziekenhuizen. Zo verbonden Agfa en Microsoft hun XERO Universal Viewer- en Microsoft Teams-platformen om de Princess Alexandra Hospital Trust (PAHT) in het VK in staat te stellen de samenwerking en het delen van beelden tussen geneeskundigen binnen en buiten het ziekenhuis te verbeteren. Voorts werken  Dell Technologies, Barco en Agfa samen om volledige oplossingen te bieden voor diagnose op afstand, wat cruciaal is omdat radiologen vaak op afstand werken door de COVID-19-pandemie.  

In Europa bleven de implementaties van het Enterprise Imaging Platform doorgaan aan een gemiddelde van één per maand. Zo werd de oplossing in het derde kwartaal in gebruik genomen in de Birmingham Women’s & Children NHS Trust en de Bradford Teaching Hospitals NHS Trust (beiden in het VK), de ziekenhuizen in de regio Midtjylland in Denemarken en de universitaire ziekenhuizen van Roscommon en Galway in Ierland.

Radiology Solutions – derde kwartaal van 2020

in miljoen euroQ3 2020

Q3 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet119132-9,9% (-7,2%)
Aangepaste EBITDA (*)16,522,0-24,9%
% van de omzet13,9%16,7% 
Aangepaste EBIT (*)10,615,8-32,8%
% van de omzet8,9%12,0% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De Direct Radiography-activiteiten van Agfa bleven groeien onder invloed van de vernieuwende mobiele DR-systemen. Voor deze systemen bleef Agfa marktaandeel winnen doordat het gepast reageerde op de marktverstoring veroorzaakt door COVID-19.  Voorts verbetert het de rendabiliteit van het DR-productgamma, deels doordat het de efficiëntie verhoogde op het vlak van service vanop afstand.  

De service-inkomsten van het Computed Radiography-gamma bleven op een degelijk niveau en Agfa beheerde deze business gepast om de winstmarges intact te houden. Deels marktgedreven en deels ten gevolge van COVID-19-effecten bleef de CR-omzet dalen. Privépraktijken in India, Latijns-Amerika en andere gebieden stellen hun investeringen in CR-apparatuur uit. Begin november meldde Agfa dat het overweegt om de productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan te passen aan de dalende markttrend met het oog op de verbetering van de concurrentiekracht.

De omzet van het medische filmgamma werd geraakt door COVID-19, maar een geleidelijk herstel werd zichtbaar in de loop van het kwartaal. Ziekenhuisbezoeken die niet aan COVID-19 verbonden zijn, worden uitgesteld, wat leidde tot een afnemende vraag naar medische film in India, Latijns-Amerika en andere gebieden.

Omdat de verbeterde service-efficiënties in DR de aan COVID-19 gerelateerde impact op de medische filmvolumes niet geheel konden compenseren, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 34,9% van de omzet in het derde kwartaal van 2019 tot 33,1%. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 13,9% van de omzet, tegenover 16,7% in het derde kwartaal van 2019. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 16,5 miljoen euro (22,0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019). De aangepaste EBIT bedroeg 10,6 miljoen euro (8,9% van de omzet) tegenover 15,8 miljoen euro (12,0% van de omzet) vorig jaar.

Zoals in de vorige kwartalen doet Agfa er alles aan om ervoor te zorgen dat klanten kunnen blijven rekenen op de knowhow van de serviceteams. De divisie steunt ziekenhuizen over de hele wereld in hun strijd tegen COVID-19 met succesvolle en snelle installaties van CR- en DR-apparatuur. Voorbeelden van hoe Agfa en zijn medewerkers zorgaanbieders steunen in hun strijd tegen COVID-19 staan op de speciale #CountOnUs-sectie van de website van de divisie.


Digital Print & Chemicals – derde kwartaal van 2020

in miljoen euroQ3 2020

Q3 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet6985-18,4%(-17,1%)
Aangepaste EBITDA (*)4,34,5-3,3%
% van de omzet6,2%5,2% 
Aangepaste EBIT (*)1,71,67,7%
% van de omzet2,5%1,9% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ondanks de met COVID-19 verbonden omzetdaling, bleef de brutowinstmarge van de divisie nagenoeg stabiel op 27,1% van de omzet. Ondanks aan COVID-19 gerelateerde effecten verbeterde de aangepaste EBITDA-marge van 5,2% van de omzet (4,5 miljoen euro in absolute cijfers) in het derde kwartaal van 2019 tot 6,2% (4,3 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT kwam uit op 1,7 miljoen euro (2,5% van de omzet), tegenover 1,6 miljoen euro (1,9% van de omzet). 

Op het vlak van digital print bleven de inktproductgamma’s voor sign&display-toepassingen het goed doen. Anderzijds bleef de sterke COVID-19-impact op de activiteiten op het vlak van grootformaatdrukapparatuur in het derde kwartaal aanhouden. Veel bedrijven stellen hun investeringen in nieuwe drukmachines uit. Desondanks kon Agfa in deze moeilijke omstandigheden zijn marktaandeel behouden. Voorts blijft Agfa investeren in zijn vernieuwende productportfolio om klaar te zijn voor de post-COVID marktheropleving. Zo voegde Agfa een nieuw model toe aan zijn gamma Jeti Tauro-printers. Dit nieuwe, gunstig geprijsde model zal nog meer drukkerijen in staat stellen voordeel te halen uit Agfa’s toon-aangevende grootformaatdruktechnologie. Deze inspanningen worden erkend door klanten en experts in de drukindustrie. In het derde kwartaal werden twee grootformaatprinters van Agfa bekroond met een Product of the Year award door de PRINTING United Alliance, wereldwijd een van de grootste associaties in de drukindustrie.

De verkoop van inkten voor industriële toepassingen blijft geleidelijk groeien. Recent bracht Agfa oplossingen op de markt voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals laminaatvloeren en leder. Oplossingen voor andere nieuwe applicaties (onder meer op het vlak van verpakkingsdruk) zijn in ontwikkeling.

Hoewel een duidelijk herstel tegenover het vorige kwartaal genoteerd werd, daalden de volumes van het gamma films en folies van de divisie tegenover vorig jaar. Deze producten worden immers vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Zo heeft Agfa met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse een troef in handen om voordeel te halen uit de opkomst van de waterstofeconomie. In het derde kwartaal trad Agfa toe tot de European Clean Hydrogen Alliance, die alle betrokkenen in de waardeketen rond waterstof samenbrengt. Met haar investerings- en projectprogramma zal de alliantie de ontwikkeling van groene waterstofproductie, -toepassingen en -distributie ondersteunen.

Offset Solutions – derde kwartaal van 2020

in miljoen euroQ3 2020

Q3 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet168212-20,6% (-18,5%)
Aangepaste EBITDA (*)(7,0)6,3 
% van de omzet(4,2%)3,0% 
Aangepaste EBIT (*)(11,9)(0,7) 
% van de omzet(7,1%)(0,4%) 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zoals verwacht was in het derde kwart de volle COVID-19-impact op de divisie Offset Solutions zichtbaar. Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet met 18,5% tot 168 miljoen euro door aan COVID-19 gerelateerde effecten – waaronder ongunstige prijs/mix-effecten – en door de structurele achteruitgang van de offsetmarkten. De pandemie veroorzaakt een terugloop in de reclame- en commerciële activiteiten, wat leidt tot lagere drukvolumes en een kleinere vraag naar drukplaten.
De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde van 20,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2019 tot 17,0%. De aangepaste EBITDA kwam uit op min 7,0 miljoen euro (min 4,2% van de omzet) tegenover 6,3 miljoen euro  (3,0% van de omzet) in het derde kwartaal van 2019. De aangepaste EBIT bedroeg min 11,9 miljoen euro (min 7,1% van de omzet), tegenover min 0,7 miljoen euro (min 0,4% van de omzet) in het derde kwartaal van 2019.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de aanzienlijke achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod. Voorts meent Agfa dat de huidige prijsniveaus in de industrie niet duurzaam zijn. Het onderzoekt manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.
Voorts reorganiseert Agfa zijn productiecapaciteit voor drukplaten. Recent bereikte de onderneming een overeenkomst met de sociale partners in verband met de sluiting van de drukplatenfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk). Verwacht wordt dat de activiteiten in deze vestigingen tegen het einde van het jaar stopgezet zullen zijn. De eerste effecten op de rendabiliteit van de divisie zullen al in het vierde kwartaal zichtbaar worden en zullen in de kwartalen daarna geleidelijk toenemen.


Resultaten na 9 maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste 9 maanden

in miljoen euro9M 2020
gewijzigd
9M 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet1.2421.446-14,2% (-13,6%)
Brutowinst (*)367434-15,6%
% van de omzet29,5%30,0% 
Aangepaste EBITDA (*)71110-35,2%
% van de omzet5,7%7,6% 
Aangepaste EBIT(*)2352-56,1%
% van de omzet1,8%3,6% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten


HealthCare IT – na 9 maanden

in miljoen euro9M 2020
gewijzigd
9M 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet171180-5,2%(-4,7%)
Aangepaste EBITDA (*)21,28,7143,3%
% van de omzet12,4%4,8% 
Aangepaste EBIT (*)14,10,0 
% van de omzet8,2%0,0% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – na 9 maanden

in miljoen euro9M 2020

9M 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet350383-8,7%(-8,0%)
Aangepaste EBITDA (*)56,763,4-10,6%
% van de omzet16,2%16,6% 
Aangepaste EBIT (*)38,344,9-14,7%
% van de omzet11,0%11,7% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – na 9 maanden

in miljoen euro9M 2020

9M 2019
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet211266-20,8%(-20,5%)
Aangepaste EBITDA (*)11,528,3-59,6%
% van de omzet5,4%10,7% 
Aangepaste EBIT (*)3,719,7-81,5%
% van de omzet1,7%7,4% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – na 9 maanden

in miljoen euro9M 2020

9M 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet510617-17,3%(-16,7%)
Aangepaste EBITDA (*)(6,0)21,5 
% van de omzet(1,2%)3,5% 
Aangepaste EBIT (*)(20,9)(0,5) 
% van de omzet(4,1%)(0,1%) 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten


Einde bericht


Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2020

 
Q3  2019
gewijzigd
9M 2020
gewijzigd
9M 2019
gewijzigd
Voortgezette activiteiten    
Opbrengsten4104881.2421.446
Kostprijs van verkopen(298)(350)(875)(1.013)
Brutowinst112138367433
Verkoopkosten(52)(65)(166)(202)
Algemene beheerskosten(34)(38)(105)(115)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(24)(25)(71)(76)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten-(1)(2)(4)
Operationele wisselkoersschommelingen(2)-(5)(1)
Overige bedrijfsopbrengsten641325
Overige bedrijfskosten(12)(12)(65)(36)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (9)1(35)25
Financieringsbaten/(-kosten) - netto(1)(2)(4)(6)
Financieringsbaten--11
Financieringskosten(1)(2)(5)(8)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(8)(8)(22)(23)
Overige financieringsbaten(1)135
Overige financieringskosten(7)(9)(25)(28)
Nettofinancieringslasten (9)(10)(25)(29)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Winst (verlies) voor belastingen(17)(9)(61)(4)
Winstbelastingen(8)(4)(15)(12)
Winst van de voortgezette activiteiten(25)(13)(76)(16)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen-972025
Winst (verlies) over de verslagperiode(25)(4)6449
Winst (verlies) toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de Onderneming(27)(5)6416
Minderheidsbelangen2133
     
Winst uit bedrijfsactiviteiten(9)1(35)25
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(9)(12)(58)(27)
Aangepaste EBIT-132352
     
Gewone winst per aandeel (€) – voortgezette activiteiten(0,16)(0,08)(0,47)(0,11)
     
Gewone winst per aandeel (€) – stopgezette activiteiten-0,064,290,15

* Conform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q3 2019 en 9M 2019 evenals 4M 2020 (begrepen in 9M 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2019 / september 2020 (in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 9M 2020
gewijzigd
9M 2019
gewijzigd
Winst (verlies) van de periode van voortgezette activiteiten(76)(16)
Winst (verlies) van de periode van stopgezette activiteiten72025
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(31)17
    Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(31)17
Kasstroomafdekkingen: 84
    Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen3(9)
    Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening-3
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
611
Winstbelastingen(1)-
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(1)-
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
(1)-
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(24)20
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van voortgezette activiteiten(100)4
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van stopgezette activiteiten72025
   
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)(102)1
     Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)23
   
Aandeelhouders van de Onderneming (stopgezette activiteiten)72025
Minderheidsbelangen (stopgezette activiteiten)--

* Conform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q3 2019 en 9M 2019 evenals 4M 2020 (begrepen in 9M 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2019 / september 2020
(in miljoen euro)*

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2020Q3 2019
gewijzigd
Winst (verlies) van de periode van voortgezette activiteiten(25)(13)
Winst (verlies) van de periode van stopgezette activiteiten-9
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(12)10
    Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(12)10
Kasstroomafdekkingen: 5(1)
    Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen5(5)
    Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(1)1
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
14
Winstbelastingen(1)-
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:-(1)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
-(1)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(7)7
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van voortgezette activiteiten(32)(6)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van stopgezette activiteiten-9
   
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)(34)(8)
     Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)22
   
Aandeelhouders van de Onderneming (stopgezette activiteiten)-9
Minderheidsbelangen (stopgezette activiteiten)--

* Conform IFRS5.33 licht de Onderneming in haar Geconsolideerde winst-en verliesrekening en Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in één bedrag, het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toe. Dit bedrag omvat de winst uit operationele beëindigde activiteiten na belastingen en de winst uit de verkoop van de totale geïdentificeerde afgestoten netto-activa. De Groep stootte in juli 2019 haar doorverkoop-activiteiten met betrekking tot 'Digital Print & Chemicals' in de Verenigde Staten af en in mei 2020 verkocht ze een deel van Agfa HealthCare's IT-activiteiten. Bijgevolg werden deze toelichtingen over voorgaande perioden, zijnde Q3 2019 en 9M 2019 evenals 4M 2020 (begrepen in 9M 2020) anders dan voorheen gerapporteerd.Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 

 
30/09/2020

 
31/12/2019
Vaste activa7401.060
Goodwill270492
Immateriële activa2174
Materiële vaste activa128142
Recht-op-gebruik-activa 83110
Geassocieerde deelnemingen-4
Overige financiële activa78
Handelsvorderingen 1721
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 8262
Overige activa1824
Uitgestelde belastingsvorderingen115125
Vlottende activa1.6201.234
Voorraden464436
Handelsvorderingen295408
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten73100
Actuele vorderingen uit winstbelastingen6775
Overige belastingsvorderingen3025
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 1434
Overige vorderingen1115
Overige activa2021
Derivaten 71
Geldmiddelen en kasequivalenten631107
Vaste activa aangehouden voor verkoop910
TOTAAL ACTIVA2.3602.294 

 
30/09/2020

 
31/12/2019
Eigen vermogen750130
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming70283
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten1.440803
Reserves(77)(84)
Valutakoersverschillen(35)(5)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.024)(1.028)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen4947
Langlopende verplichtingen 1.0151.402
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding9351.137
Overige personeelsbeloningen1112
Rentedragende verplichtingen58225
Voorzieningen55
Uitgestelde belastingverplichtingen419
Handelsschulden-2
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 11
Overige langlopende verplichtingen11
Kortlopende verplichtingen595761
Rentedragende verplichtingen41101
Voorzieningen6645
Handelsschulden193232
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten114151
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen2849
Overige belastingverplichtingen3338
Overige te betalen posten79
Personeelsbeloningen110130
Overige verplichtingen11
Derivaten15
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.3602.294Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)* Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 9M 2020

9M 2019

 
Q3 2020

Q3 2019

 
Winst (verlies) over de periode6449(25)(4)
Winstbelastingen824810
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen-1--
Nettofinancieringskosten2631911
Bedrijfsresultaat67964(9)18
     
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)3047919
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa2429710
Waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa-4--
     
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten(5)5(4)2
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve-3--
Overheids- en andere subsidies(5)(8)(1)(2)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten(1)(6)-(6)
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten(701)---
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen3429197
Opbouw van personeelsverplichtingen4766525
Afwaarderingen/terugname op voorraden81032
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen34-1
Opbouw/terugname van voorzieningen461274
     
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal1582593681
     
Wijziging in de voorraden(43)(10)2720
Wijziging in de handelsvorderingen5637211
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(18)(13)(10)-
Wijziging in de werkkapitaalactiva (6)141831
Wijziging in de handelsschulden(11)13(20)7
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten323(6)(15)
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen2115(26)(9)
Wijziging in het werkkapitaal1529(8)23
     
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(272)(175)(162)(38)
     
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(17)(26)(3)(8)
     
Veranderingen in de leaseportfolio(2)(5)(2)(6)
     
Veranderingen in ander werkkapitaal5-167
     
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten(4)(12)1(4)
     
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten(115)70(123)55
     
Betaalde belastingen(13)(14)(4)(5)
 9M 2020

9M 2019

 
Q3 2020

Q3 2019

 
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(129)56(127)50
     
Investeringsuitgaven(22)(26)(8)(9)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
31118
Overnames(1)(14)-(4)
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen915---
Ontvangen rente22-1
Ontvangen dividenden----
     
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten896(27)(7)(4)
     
Betaalde rente(6)(11)(1)(2)
Ontvangsten uit leningen5710414
Terugbetalingen van leningen(249)(150)(2)(41)
Betaling van leaseschulden(27)(32)(8)(12)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten(8)3(4)3
Andere financieringsinkomsten / (-kosten)(3)(3)-(1)
     
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten(235)(90)(14)(48)
     
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten533(61)(148)(2)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode9913677576
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten533(61)(148)(2)
Impact van valutakoersverschillen(4)(4)1(3)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode6287262872

*De Groep heeft ervoor gekozen een kasstroomoverzicht te tonen met alle kasstromen, inclusief zowel de voortgezette als de stopgezette activiteiten.


Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro) Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING  

 


in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2019187210854(82)1(12)(897)(9)25238290
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--6-----639
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen-----4-1620120
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--6--4-1626329
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Transfer van activiteiten naar minderheidsbelangen zonder verlies van zeggenschap--2----(3)(1)1-
Oprichting van dochteronderneming met minderheidsparticipatie---------22
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--2----(3)(1)32
Balans op 30 september 2019187210862(82)1(9)(897)427745322
            
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1.028)(5)8347130
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--641-----6413644
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(1)8-(30)(23)(1)(24)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--641-(1)8-(30)6182620
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Herklassering van de herwaardering van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen van gedesinvesteerde ondernemingen naar ingehouden winsten--(4)---4----
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(4)---4----
Balans op 30 september 20201872101.440(82)-5(1.024)(35)70249750HealthCare IT – gewijzigd voorgestelde P&L 2019

in miljoen euro
gewijzigd
Q1 2019Q2 2019

 
Q3 2019Q4 2019FY 2019
Omzet59616061241
Aangepaste EBITDA (*)0,84,04,03,111,8
% van de omzet1,3%6,6%6,6%5,1%4,9%
Aangepaste EBIT (*)(1,9)1,50,50,70,7
% van de omzet(3,2%)2,4%0,8%1,1%0,3%

(*)           voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultatenSearch in PercipioBijlages