Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 november 2017 (17.40 CET)
Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 28 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Norges Bank, ingevolge de verwerving van aandelen, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten -
Overschrijding van de laagste drempel (1%)
Kennisgeving door Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige persoon Norges Bank
Datum van drempeloverschrijding 27 november 2017
Overschreden drempel (in %) 1%
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer 78.301.314
Aantal stemrechten aangehouden 785.016
% stemrechten aangehouden 1,00%
Keten van gecontroleerde ondernemingen Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als deel van haar centrale bank activiteiten, beheert Norges Bank de valutareserves van Noorwegen en is het verantwoordelijk voor het beheer van het 'Norwegian Government Pension Fund Global' (GPFG). De formele verantwoordelijkheid van het beheer van het GPFG ligt bij het Ministerie van Financiën, maar is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank, die als opdrachtgever optreedt en alle participaties worden geregistreerd op naam van Norges Bank

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder 'aandeelhouderschap / transparantiemeldingen'.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC -groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aafc882-557f-4d6d-b354-3c0ed6753c9a