Vastned Retail Belgium : benoeming Financial Director


Vastned Retail Belgium stelt Sven Bosman aan als Financial Director en lid van het directiecomité

Volledig persbericht:

Bijlage