Covestro neemt business duurzame coatingharsen over van DSM

Covestro heeft vandaag een overeenkomst getekend voor de overname van de business ‘Resins & Functional Materials’ (RFM) van DSM. Met de uitbreiding van zijn portfolio in de groeiende markt voor duurzame coatingharsen versterkt Covestro zijn duurzame en innovatiegerichte activiteiten en zet zo een belangrijke stap in de richting van zijn langetermijn-bedrijfsstrategie. Met een omzet van ongeveer EUR 1 miljard en een EBITDA van EUR 141 miljoen (2019) is de integratie van RFM voor Covestro een aanzienlijke strategische groeimogelijkheid om de omzet van het segment ‘Coatings, Adhesives, Specialties’ (CAS) met meer dan 40% uit te breiden tot ongeveer EUR 3,4 miljard (2019 pro forma). Door deze overname wordt Covestro een van grootste leveranciers op het gebied van duurzame coatingharsen, met een van de meest uitgebreide en innovatieve productportfolio's die een overtuigende meerwaarde voor de klant bieden. Covestro heeft ingestemd met een aankoopprijs van EUR 1,61 miljard, die zal worden gefinancierd door een combinatie van eigen en vreemd vermogen.

Markus Steilemann, CEO van Covestro: "Deze overname is een belangrijke stap in onze bedrijfsstrategie. RFM versnelt de groei van ons bedrijf. Door de combinatie van onze sterke innovatiecapaciteiten, duurzame productportfolio's en complementaire technologieën en klantindustrieën, zullen we aanzienlijke waarde ontsluiten. Tegelijkertijd is deze overname ook een belangrijke stap om innovatie te stimuleren op weg naar een circulaire economie.”

Covestro antwerpen analist
Covestro, Antwerpen haven

Complementaire technologieën en klantindustrieën

De integratie van RFM is een stevige basis voor groei, die wordt gekenmerkt door schaalvoordelen en bredere technologische mogelijkheden. Dit zal zowel de werknemers als de huidige en toekomstige klanten ten goede komen. Covestro is nu al een van de meest toonaangevende leveranciers van polyurethaan-dispersies op waterbasis. Met de overname van RFM zal het bedrijf ook een compleet assortiment polyacrylaatharsen op waterbasis aanbieden en zijn technologieportfolio uitbreiden met hybride technologieën op waterbasis, poederlakharsen en UV-harsen. RFM omvat bovendien sterke merken op het gebied van duurzaamheid, zoals Niaga®, evenals de productie van additieven en een geavanceerde coatings voor zonnepanelen.

De overname brengt Covestro in contact met een breder palet aan klantenindustrieën en versterkt zijn positie in aantrekkelijke groeimarkten. Covestro zal onder andere een van de meest toonaangevende leveranciers worden op het gebied van optische vezelcoatings - een marktsegment met een enorm toekomstpotentieel die ook de toekomstige 5G-technologie omvat - en in het aantrekkelijke snelgroeiende segment van 3D-printingmaterialen, een segment met een gemiddeld groeipercentage van meer dan 20%. Ook de geografische spreiding is zeer complementair. Zo komt Covestro in alle belangrijke markten nog dichter bij zijn klanten te staan en breidt het zijn wereldwijde productienetwerk uit met meer dan 20 vestigingen.

Beide bedrijven zetten zich in voor ambitieuze doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en beschikken over een uitstekende en complementaire pijplijn voor onderzoek, meer bepaald voor duurzame en hoogwaardige grondstoffen voor de coatingindustrie. Door de onderzoeks-activiteiten van beide bedrijven te bundelen zal de innovatiekracht van Covestro op het gebied van coatingharsen nog vergroten en zal Covestro een nog aantrekkelijker R&D-partner worden voor zijn klanten. Zo zal Covestro in staat zijn om innovatie te stimuleren & duurzaamheid te promoten in al zijn klantindustrieën en om de overgang naar een circulaire economie nog sneller te laten verlopen.

Aanzienlijk potentieel voor waardecreatie

De integratie van RFM in de business unit CAS biedt een aanzienlijk potentieel voor verdere waardecreatie. De onderneming verwacht dat de permanente ("run rate") synergie-effecten zullen oplopen tot ongeveer EUR 120 miljoen per jaar vanaf de volledige integratie in 2025. Deze synergieën zijn ongeveer voor twee derde gebaseerd op kosten en voor een derde op inkomsten en worden onder meer gegenereerd door het op elkaar afstemmen van de aankoop-, verkoop- en administratieve structuren, alsmede door cross-selling en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige producten.

Aantrekkelijke waarderings- en financieringsstructuur

Rekening houdend met de kasequivalenten bij RFM komt de totale aankoopprijs van EUR 1,61 miljard overeen met een netto bedrijfswaarde van ongeveer EUR 1,55 miljard, wat neerkomt op een waardering van RFM van ongeveer 5,7x EV/EBITDA 2021, inclusief pro forma run rate synergieën. Exclusief run rate synergieën zou de EV/EBITDA multiple 10,3x bedragen. De financiering wordt gewaarborgd door een financieringsovereenkomst die Covestro wil herfinancieren met een combinatie van eigen vermogen, vreemd vermogen en beschikbare liquide middelen, in overeenstemming met het engagement van de onderneming om een solide investment grade rating te behouden. Voor dit doel is Covestro van plan zijn huidige toegestane aandelenkapitaal te gebruiken voor een aandelenuitgifte waarmee het bedrijf ongeveer EUR 450 miljoen wil ophalen.

De overname is strategisch en financieel gezien een perfecte kans om onze langetermijn-groeistrategie verder te zetten aan zeer aantrekkelijke voorwaarden en met zichtbare synergieën. Met de gekozen financieringsstructuur vinden we de juiste balans tussen eigen en vreemd vermogen", zegt Thomas Toepfer, CFO en directeur Arbeidsrelaties van Covestro. "We kijken ernaar uit om onze nieuwe collega's binnenkort onder het Covestro-dak te verwelkomen. Samen zullen we ons gezamenlijk potentieel tot leven brengen!”

De afronding van de transactie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021 en is afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties, inclusief de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.