Fagron NV: Rafael Padilla volgt Hans Stols op als CEO

Fagron maakt vandaag bekend dat de Raad van Bestuur en Hans Stols een akkoord hebben bereikt over zijn terugtreden als CEO en lid van de Raad van Bestuur. De heer Stols zal met onmiddellijke ingang al zijn functies en mandaten neerleggen. Rafael Padilla, de huidige Area General Manager Zuid-Amerika en Zuid-Europa, zal de heer Stols met onmiddellijke ingang vervangen als CEO ad interim.

Nadat de stabiliteit van Fagron de afgelopen twee jaar succesvol werd hersteld, is de onderneming nu goed gepositioneerd om haar leidende posities in de markt voor farmaceutische bereidingen verder uit te bouwen. De Raad van Bestuur en de heer Stols hebben in onderling overleg besloten dat voor deze nieuwe fase een ander leiderschap vereist is. De heer Stols heeft aangegeven de overgang naar de heer Padilla als CEO ad interim volledig te ondersteunen.

Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Fagron: "Wij zijn de heer Stols bijzonder erkentelijk voor de rol die hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van Fagron. Eind 2015 heeft hij, onder moeilijke omstandigheden, de positie van CEO op zich genomen. Tijdens de afgelopen twee jaren heeft hij de onderneming niet alleen gestabiliseerd, de balans verstevigd maar heeft hij ook de basis gelegd voor verdere groei. Onder leiding van de heer Stols zijn de contouren van een solide toekomst voor Fagron zichtbaar geworden. Op die basis kunnen we met vertrouwen vooruitkijken naar de toekomst. Namens de Raad van Bestuur wil ik Hans bedanken voor zijn inzet en resultaten tijdens de afgelopen jaren.

Wij zijn zeer verheugd dat de heer Padilla met veel enthousiasme bereid is om de rol van CEO ad interim op zich te nemen. De heer Padilla behaalde een diploma in de farmaceutische wetenschappen aan de universiteit van Barcelona en volgde een program for management development (PMD) aan de IESE Business School. Hij startte zijn carrière in 2002 bij Fagron in Nederland en is sinds begin 2012 lid van het Directiecomité van Fagron. De heer Padilla heeft een jarenlang operationeel en commercieel trackrecord doorheen de Fagron organisatie. Onder leiding van de heer Padilla heeft Fagron sinds 2010 haar activiteiten in Zuid-Europa en Zuid-Amerika succesvol kunnen uitbouwen door een sterke organische groei en overnames. Wij zijn ervan overtuigd dat de heer Padilla alle kwaliteiten heeft om de groep op een effectieve manier aan te sturen en de strategische initiatieven te nemen om de groep naar een volgend niveau te tillen qua performantie en waarde creatie."

De vertrekvergoeding die voorzien is voor de heer Stols, is overeenkomstig het hoofdstuk informatie rond vertrekvergoedingen in de corporate governance verklaring in het 2016 jaarverslag. Onder de voorwaarden van het akkoord is eveneens voorzien dat van de 513.091 warranten die in 2016 toegekend zijn aan de heer Stols, hij er 150.000 mag behouden met een beperkte uitoefenmogelijkheid in 2019.

Voor meer informatie:
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van farmaceutische zorg op maat aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 34 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b352b62d-64d3-4b19-95d1-57c665d86f03