VGP NV: Zal naar Verwachting een Aanzienlijk Hogere Nettowinst Boeken voor het Eerste Halfjaar 2020

PERSBERICHT
GEREGULEERDE INFORMATIE 

 

5 augustus 2020 (18.00 uur CET), Antwerpen (België): VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft vandaag aangekondigd dat de Groep, op basis van de huidige voorlopige verkorte geconsolideerde financiële staten, die nog onderworpen dienen te worden aan het beperkt nazicht door haar commissaris, de Groep een nettowinst verwacht voor het eerste halfjaar 2020 van tussen de €180 miljoen en €200 miljoen.  Dit staat tegenover een nettowinst van € 75 miljoen voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2019.

De Chief Executive Officer van VGP, Jan Van Geet, zei: "We zijn zeer tevreden met de prestaties en de verwachte nettowinst voor de eerste helft van 2020 als gevolg van de zeer sterke verhuurprestaties van de afgelopen 18 maanden. In het eerste halfjaar hebben we ons voornamelijk gericht op ons projectmanagement met 795.000 m² nieuwe projecten in aanbouw per einde juni 2020. Het grootste deel van deze projecten zullen de komende 12 maanden opgeleverd worden.

Jan Van Geet besloot: "De impact van de coronapandemie op onze operationele activiteiten is tot nu toe beperkt gebleven, maar we zullen waakzaam blijven omdat COVID-19 nog niet achter ons ligt".

Alle cijfers die in dit persbericht worden genoemd zijn voorlopig en dienen nog onderworpen te worden aan het beperkt nazicht door de commissaris van VGP.  De Groep zal de financiële resultaten voor het eerste halfjaar 2020 op 24 augustus 2020 publiceren. Diezelfde dag is een managementteleconferentie gepland om de financiële resultaten toe te lichten (de inbelgegevens zullen te zijner tijd beschikbaar worden gesteld op de website van VGP).

 

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VANUIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
VGPInvestor Relations
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
VGP – Hoofd Marketing
Tel: +32 (0)3 289 1432
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363


TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).
Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu  

 

Bijlage