Dexia: Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering van Dexia NV

Op de eerste zitting op 17 november kon de buitengewone algemene vergadering niet geldig beraadslagen bij gebrek aan een quorum dat tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigde van elke categorie van aandelen. Een nieuwe buitengewone algemene vergadering van Dexia NV, met dezelfde dagorde, zal dus worden bijeengeroepen om zich uit te spreken over een voorstel tot omzetting van zijn preferente aandelen, waarop de Belgische en Franse Staat in 2012 hebben ingetekend[1]. Deze vergadering zal geldig kunnen delibereren en besluiten, ongeacht het vertegenwoordigde aandeel van het kapitaal.

Deze buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zal plaatsvinden op donderdag 7 december 2017 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van Dexia , Marsveldplein 5 te 1050 Brussel. Het onthaal is voorzien vanaf 13 uur en de aandeelhouders kunnen zich laten registreren tussen 13:30 uur en 14 uur.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering met de agenda en voorstellen van besluit werd vandaag bekendgemaakt in de betrokken staatsbladen en in de Belgische en Luxemburgse pers.

Alle documenten betreffende de buitengewone algemene vergadering van Dexia NV zijn beschikbaar op de website van Dexia NV:

http://www.dexia.com/NL/aandeelhouder_belegger/algemene_vergadering/AGdec2017/Paginas/default.aspx, namelijk:

  • de oproepingsbrochure en het bijzonder verslag van de raad van bestuur,
  • de formulieren inzake deelname, stemming op afstand en volmacht.

Vragen met betrekking tot deze vergadering kunnen worden gericht aan de vennootschap op het e-mailadres: shareholder@dexia.com.
[1]Cf. Persberichten Dexia van 19 september 2017 en 18 oktober 2017, beschikbaar op www.dexia.com


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c8db220-c020-406d-95a1-4134330c050f