MDxHealth stelt farmaceut Ferrer aan als distributeur in Spanje van prostaatkankertest SelectMDx

  

  • Veelbelovende markt met een geschat aantal van 300.000 Spaanse mannen met een verhoogde PSA-waarde
     
  • MDxHealth 's urine-test is een niet-invasieve moleculair diagnostische (urine)test die aantoont of een pijnlijke biopsie veilig achterwege kan worden gelaten en waarbij de patiënt behoed wordt voor over- diagnostisering en overbehandeling

                     

PERSBERICHT / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE / VOORKENNIS                                                

HERSTAL, BELGIË en IRVINE, CA , 20 November, 2017 - MDxHealth SA ( Euronext : MDXH.BR), een wereldwijd vooraanstaande speler op het gebied van moleculair diagnostische prostaatkankertesten, maakt bekend dat het Spaanse farmaceutische concern Ferrer per 1 januari 2018 te hebben aangesteld als exclusieve distributeur voor Spanje van haar test SelectMDx®. Ferrer is een private farmaceutische onderneming gevestigd in Barcelona en is actief in meer dan 95 landen.

MDxHealth 's moleculaire test biedt een niet-invasieve en kostenbesparende 'vloeibare biopsie'-methode voor het inschatten van het risico op agressieve prostaatkanker op basis van twee biomarkers, terug te vinden in de urine van de man. Bij een laag risico kan een rectale biopsie met een naald veilig achterwege gelaten worden. Het huidige Spaanse aantal van rond de 100.000 dure, ingrijpende en vaak pijnlijke biopsie (waarvan 50% negatief en dus onnodig) en ongeveer 33.000 nieuwe prostaatkankergevallen ieder jaar, duidt op een geschat totaal aantal van circa 300.000 Spaanse mannen met verhoogde PSA-waarde. Deze aantallen zullen de komende jaren door de voortgaande vergrijzing naar verwachting nog sterk toenemen. Hierdoor en geholpen door het uitgebreide netwerk van Ferrer in de Spaanse markt, biedt deze samenwerking veel kansen voor een goede groei van de afzet van SelectMDx in dit land.

De vijfjarige exclusieve overeenkomst behelst onder meer dat een team van tien sales professionals zich zullen gaan bezighouden met de directe verkoop van SelectMDx aan de ongeveer 1.000 urologen die in dit specifieke vakgebied van de urologie actief zijn in Spanje. Afgenomen urine-stalen worden voor analyse verstuurd naar het nieuwe state-of -the art en ISO gecertificeerde laboratorium in Nijmegen.

Dr. Jan Groen, CEO van MDxHealth zegt over de gesloten distributieovereenkomst:

"Nu het moment is aangebroken dat SelectMDx steeds meer wordt beschouwd als dé standaard op dit gebied, neemt onze motivatie om mannen met verhoogde PSA-waarden wereldwijd te laten profiteren van de voordelen van deze test alleen maar verder toe. Deze overeenkomst met Ferrer past in dit streven en zal er naar onze overtuiging toe leiden dat de test op afzienbare termijn alom beschikbaar zal zijn voor Spaanse urologen en hun patiënten."

Dr. José Luis Lirio, Directeur van Ferrer Hospital zegt:

"De SelectMDx-test wordt ondersteund door krachtig klinisch bewijs, wat de veelbelovende rol bevestigt van het aanbieden van bruikbare informatie naast testen als PSA en de PCA3. Deze overeenkomst past in Ferrer's commitment om onze afnemers in Spanje te kunnen voorzien van innovatieve diagnostische producten."

Over SelectMDx voor Prostaatkanker

Met de bijna twee miljoen prostaatbiopsies die elk jaar worden uitgevoerd, wordt in minder dan een derde van de gevallen kanker vastgesteld. Het merendeel van deze mannen had een pijnlijke en invasieve prostaatbiopsie kunnen voorkomen samen met de vaak daarmee gepaard gaande complicaties en kosten. SelectMDx voor prostaatkanker is een gepatenteerde op urine-analyse gebaseerde moleculair diagnostische test die een niet-invasieve 'vloeibare biopsie'-methode biedt voor het inschatten van het risico op prostaatkanker. SelectMDx helpt bij het vinden van mannen met een verhoogd risico op een agressieve vorm van potentieel dodelijke prostaatkanker. Mannen die het meest baat hebben bij een prostaatbiopsie en een vroege detectie.  De test levert een negatief voorspellende waarde (NPV) van 98% op voor klinisch significante ziekten, waardoor de behoefte aan MRI-procedures en invasieve prostaatbiopten tot 50% wordt verminderd, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg worden verlaagd.

About MDxHealth

MDxHealth is een multinationale healthcare-onderneming die bruikbare moleculaire diagnostische informatie biedt voor de personalisering van de diagnose en behandeling van kanker. De tests van de onderneming zijn gebaseerd op eigen genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van een herhalingsrisico en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie.  Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in het Belgische Herstal, met laboratoriumoperaties in Nijmegen en Amerikaanse kantoren en laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.  Ga voor meer informatie naar mdxhealth.com en volg ons op sociale media op: twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Over Ferrer
Ferrer, opgericht in 1959, is een private Spaanse farmaceutische onderneming met volledige verticale integratie van R & D tot distributie. Het is aanwezig in meer dan 95 landen, met 24 internationale vestigingen. Ferrer is actief in de farmaceutische, de gezondheids- en voedingssector alsmede in de fijnchemie. Het bedrijf  zich over het hele spectrum van de gezondheidszorg gediversifieerd, waaronder geneesmiddelen op recept, ziekenhuisproducten, medische hulpmiddelen, moleculaire diagnostiek, OTC en zelfzorg. Deze diversificatie heeft geleid tot de oprichting van Ferrer Hospital eind jaren '90, een gespecialiseerde divisie voor ziekenhuizen en hightech-markten. Het heeft zich sterk ontwikkeld op het gebied van oncologie, intensive care, ondersteunende therapieën, gecompliceerde pijn- en palliatieve zorg, evenals in bloedbanken en laboratoria. Ga naar hospitales.ferrer.com en ferrer.com

Voor meer informatie:

Dr. Jan Groen, CEO
MDxHealth
BE: +32 4 364 20 70
info@mdxhealth.com

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en ramingen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het actief is. Dergelijke uitspraken en ramingen zijn gebaseerd op aannames en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die redelijk beschouwd zijn, maar foutief kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhangen van factoren die buiten het beheer van de onderneming liggen en kunnen materieel verschillend zijn. MDxHealth ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in deze versie te actualiseren om eventuele wijzigingen in de verwachtingen daarvan te weerspiegelen of om het even welke verandering in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd, tenzij wettelijk of wettelijk vereist. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van aandelen of activa van MDxHealth in enige jurisdictie. Er mogen geen voordelen van MDxHealth worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en overeenkomstig de toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving.

OPMERKING: Het MDxHealth logo, MDxHealth , ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c8f4781-38a4-4ec0-9435-a57331bc499e