Kennisgeving Nyrstar 4,25% Converteerbare Obligatie (ISIN Code: BE6258011566)

DIT BERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIë, CANada, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURDISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

17 november 2017 om 20.00 CET

Deze kennisgeving heeft betrekking op de converteerbare obligaties met een intrestvoet van 4,25% die vervallen in 2018 (ISIN Code: BE6258011566) (de "2018 Converteerbare Obligaties") die werden uitgegeven door Nyrstar NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BE 0888.728.945) (de "Vennootschap").

De Vennootschap meldt in overeenstemming met Voorwaarde 5(b) van de uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties dat, ingevolge de uitgifte door de Vennootschap van 15.384.616 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van €6,50 per aandeel, aangekondigd op 14 november 2017 en voltooid op 17 november 2017, de Conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties werd aangepast van €21,63 naar €21,28, met ingang vanaf 17 november 2017.

Interpretatie

Alle begrippen die niet werden gedefinieerd in deze kennisgeving, hebben de betekenis die eraan werd gegeven in de uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties zoals uiteengezet in bijlage 2 van de trust deed van 25 september 2013, tussen Nyrstar NV en The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., waaronder de 2018 Converteerbare Obligaties werden uitgegeven.

- einde -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OBLIGATIES, AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA  OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152            E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342            E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e7fdeb9-b624-4667-a37f-bda22910cc66