SOLVAY GROEP - FINANCIEEL VERSLAG DERDE KWARTAAL & EERSTE 9 MAANDEN 2017

   
Brussel, 8 november 2017

Hoogtepunten

  • Volumetoename van 9% in Kw3, dankzij groei in alle operationele segmenten 
  • Onderliggende EBITDA -groei van 1% in Kw3 en van 9% in de eerste negen maanden van 2017
  • Op koers om verwachte EBITDA en kasstroom voor het jaar 2017 te behalen.

             
Resultaten van het derde kwartaal 2017

De netto-omzet bedroeg € 2,5 mld en steeg 4%, waarbij de volumegroei van 9% de impact van wisselkoersschommelingen op conversie goedmaakte.

De onderliggende EBITDA groeide 1% tot € 553 mln. De hogere volumes, na aftrek van hogere grondstoffen-, energie- en vaste kosten, leverden een organische groei van 5%. Het effect van de wisselkoersen op conversie was negatief, namelijk -3%. De EBITDA -marge bedroeg 22%.

- Advanced Materials: € 294 mln, met een groeiende vraag naar hoogwaardige polymeren in de autosector en de markten voor batterijen en smart devices. Volumes van composietmaterialen voor de luchtvaart bleven per saldo stabiel, maar daalden voor industriële toepassingen.
- Advanced Formulations: € 129 mln, dankzij het aanhoudend sterke herstel van de vraag naar formuleringen voor schaalolie- en gasexploratie. Volumes van technologische oplossingen stegen voor polymeeraddititieven en geavanceerde toepassingen.
- Performance Chemicals: € 178 mln, waarbij de sterke volumegroei van natriumcarbonaat en de bijdrage van de nieuwe peroxidefabriek onvoldoende waren om de hogere energiekosten te kunnen compenseren.
- Corporate & Business Services: € -47 mln, grotendeels stabiel tegenover vorig jaar, waarbij de aanhoudende kostenbeheersing compenseerde voor de inflatie.

De winst toegerekend aan het Solvay aandeel op IFRS basis bedroeg € 179 mln. Dit omvatte een waardevermindering van € -91 mln voor de behouden polyamide-activiteiten in Latijns-Amerika. Op onderliggende basis daalde dit tot € 229 mln van € 247 mln in 2016, vanwege de verminderde bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten na de verkoop van Vinythai en Acetow in de eerste jaarhelft.

De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten kwam uit op € 195 mln en leidde tot een gelijkaardige daling van de nettoschuld.

Bruto-interimdividend van € 1,38 per aandeel, uit te betalen op 18 januari 2018.

Resultaten van de eerste 9 maanden 2017

De netto-omzet bedroeg € 7,6 mld, een stijging van 7% aangedreven door volumegroei in alle operationele segmenten.

De onderliggende EBITDA groeide  9% tot € 1 737 mln, vooral dankzij de volumegroei en de eenmalige synergiewinst die in het tweede kwartaal werd aangekondigd. De onderliggende EBITDA -marge voor de periode van negen maanden steeg tot een record van 23%.

De winst toegerekend aan het Solvay aandeel op IFRS basis kwam op € 792 mln. Op onderliggende basis groeide de winst 20% tot € 794 mln, door de hogere inkomsten en lagere financiële uitgaven.

De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg 33% tot € 446 mln tegenover dezelfde periode in 2016. 

De onderliggende nettoschuld1 daalde tot € 5,5 mld van € 6,6 mld aan het begin van het jaar, na afronding van desinvesteringen. De nettoschuld op IFRS basis kwam uit op € 3,3 mld.

Citaat van CEO Jean-Pierre Clamadieu
"De EBITDA vorderde op organische basis met een sterke volumegroei in al onze operationele segmenten die compenseerde voor de hogere vaste kosten en bijdroeg aan het behoud van onze toonaangevende marges. De diepgaande transformatie van onze bedrijfsportefeuille, die vijf jaar geleden begon, zal met de verkoop van onze polyamide-activiteiten worden afgerond. Verder vooruitkijkend zijn onze multi-gespecialiseerde bedrijven goed geplaatst om de sterke financiële prestaties in 2017 en daarna voort te zetten."

Vooruitzichten voor 20172
Solvay bevestigt zijn verwachting dat de onderliggende EBITDA tussen de 6% en 8% zal groeien en dat het een vrije kasstroom zal genereren van meer dan € 800 mln.

1 De onderliggende nettoschuld bevat de eeuwigdurende hybride obligaties, die volgens IFRS als eigen vermogen opgenomen worden.
2 De vooruitzichten gaan uit van een constante perimeter en vaste wisselkoersen.

Toelichting vooraf
Na de aankondigingen in december 2016 van de verkoop van de Acetow en Vinythai activiteiten, en in september 2017 van de geplande verkoop van de Polyamide activiteiten, werden deze bedrijfsactiviteiten ondergebracht in beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa aangehouden voor verkoop. De winst- en verliescijfers van het derde kwartaal en de eerste 9 maanden van 2016 werden herwerkt om de vergelijking te vergemakkelijken. De verkoop van Vinythai werd eind februari 2017 afgerond en de verkoop van Acetow eind mei 2017.

Naast de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren op de winst- en verliesrekening voor, om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de financiële prestaties van de Groep. De onderliggende prestatie-indicatoren corrigeren de IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden op onderliggende basis, en voor andere elementen die de analyse van de onderliggende prestaties van de Groep zouden vertekenen. De commentaren op pagina's 2 tot 8 zijn op onderliggende basis, tenzij anders aangegeven.

Op onze Investorswebsite vindt u meer informatie

       Follow us on twitter @SolvayGroup

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-programma.

Media Relations
  Caroline Jacobs Amandine Grison  
  +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

 
 
Investor Relations
Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
+32 2 264 3694 +1 6098604608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba159032-4896-4a7a-bd10-7ac513082c79