KBC Groep: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 6 november 2017, 18 uur

Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Groep NV ontving op respectievelijk 26 oktober 2017 en 27 oktober 2017 gedateerde transparantiekennisgevingen, waaruit blijkt dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten) eerst opwaarts en daarna neerwaarts overschreden heeft. 

Inhoud van de kennisgeving

Die kennisgevingen bevatten de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgevingen: aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1
 • Transactiedatum: 24 oktober 2017 en 25 oktober 2017
 • Overschreden drempel: 5% (24 oktober: opwaarts overschreden; 25 oktober 2017: neerwaarts overschreden)

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082
 • Details van de kennisgeving: zie bijlage 1
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie "11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held" in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC -groep
Tel +32 2 429 50 51  - E-mail: wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC -groep
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.
 

KBC Group NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

 

Ga de echtheid van dit document na op www.kbc.com/nl/authenticity .

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Volledig persbericht in de bijlage.                                                                                                                                                                              

   

   

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b102ba25-8854-4013-a335-959c891eb2b8