VGP NV : Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

2 november 2017, 18.00 CET, Diegem (België) - VGP NV heeft een op 2 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Little Rock SA, ingevolge de overdracht van 743.322 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 21,33% van de stemrechten van VGP NV bezit.

Little Rock SA, Jan Van Geet en Alsgard SA bezitten samen nu 34,30% van de stemrechten van VGP  NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% onderschreden.

De op 2 november 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

          Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
           

  • Kennisgeving door:

          Een moederonderneming of een controlerende persoon.

  • Kennisgevingsplichtige persoon:

          Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

          Jan Van Geet

          Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

           

  • Transactiedatum:

27 oktober 2017.

  • Overschreden drempel:

35%.

  • Noemer:

18.583.050.

  • Details van de kennisgeving:
  Vorige kennisgeving Na de transactie
  Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
Little Rock SA 4.707.752 3.964.430 21,33% 
Jan Van Geet 0 0 0,00%
Alsgard SA 2.409.914 2.409.914 12,97% 
Totaal 7.117.666 6.374.344 34,30%
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) en Alsgard SA worden beiden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Profiel

VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed en bijbehorende kantoren, voor eigen rekening en voor rekening van haar VGP European Logistics joint venture (50:50 joint venture tussen Allianz Real Estate en VGP ) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management.

VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague Stock Exchange

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a914ba7-51e3-4ba5-80ee-3c96428f0804