Transparantiekennisgeving door Fidelity Management & Research Company LLC

Gereglementeerde informatie, Leuven, 10 januari 2020 (08.00 CET)

KBC Ancora: transparantiekennisgeving door Fidelity Management & Research Company LLC

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 7 januari 2020 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Fidelity Management & Research Company LLC, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.

Inhoud van de kennisgeving

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personenFMR LLC
Datum van drempeloverschrijding1 januari 2020
Overschreden drempel (in %)1%
Voor KBC Ancora gelden naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan eveneens de statutaire drempels van 1% en 3%
Noemer78.301.314
Aantal stemrechten aangehoudenVorige kennisgeving:
FMR LLC                                                                                                               0
FMR Co. Inc. (merged into ‘Fidelity Management & Research Co LLC’)   784.832
Totaal                                                                                                         784.832

Huidige kennisgeving:
FMR LLC                                                                             0
Fidelity Management & Research Company LLC   848.234
Totaal                                                                       848.234
% stemrechten aangehouden1,08%
Keten van gecontroleerde ondernemingenFidelity Management & Research Company LLC wordt gecontroleerd door FMR LLC.
FMR LLC is geen gecontroleerde entiteit.

Volledige controleketting via welke de stemrechten en/of financiële instrumenten effectief aangehouden worden, startend met de ultieme controlerende natuurlijke persoon of juridische entiteit.

                                                                                  Totaal percentage
Naam                                                                     aandelen  stemrechten
FMR LLC
Fidelity Management & Research Company LLC   1,08%  1,08%
TOTAAL                                                                   1,08%  1,08%
Bijkomende informatieInterne herstructurering.
Met ingang van 1 januari 2020 heeft Fidelity Management & Research Company haar naam gewijzigd naar Fidelity Management & Research Company LLC. FMR Co. werd ook door fusie opgenomen in Fidelity Management & Research Company LLC.

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora www.kbcancora.be onder ‘aandeelhouderschap / transparantiemeldingen’.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage