Umicore rondt overname van kobaltraffinaderij en activiteiten voor kathodeprecursoren in Finland af

Umicore heeft vandaag bekendgemaakt dat het de overname van de kobaltraffinaderij en kathodeprecursorenactiviteiten van Freeport Cobalt in Kokkola, Finland, heeft afgerond voor een bedrag van $ 203 miljoen op een schulden- en cashvrije basis (inclusief ongeveer $ 50 miljoen netto-werkkapitaal). De goedkeuring van alle regelgevende instanties met betrekking tot de transactie werd ontvangen.

Verwacht wordt dat de overname vanaf 2020 zal bijdragen aan de winst en vanaf 2021 zal bijdragen tot de waardecreatie, na voltooiing van het integratieproces en een vermindering van het netto werkkapitaal door synergieën in de toeleveringsketen.

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 7,6 miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                       +32 2 227 78 38                                    evelien.goovaerts@umicore.com 

Eva Behaeghe                           +32 2 227 70 68                                   eva.behaeghe@umicore.com 

Aurélie Bultynck                         +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com 

Media Relations

Marjolein Scheers                       +32 2 227 71 47                                    marjolein.scheers@umicore.com