Sterke omzetgroei van 19,7% naar € 137,5 miljoen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 oktober 2019 – 7.00 CEST

Sterke omzetgroei van 19,7% naar € 137,5 miljoen

Organische omzetgroei versnelt naar 12,4%

Kernpunten

  • Organische omzetgroei van 12,4% (9,9% CER1)
  • Sterke omzetgroei in Noord- en Latijns-Amerika, duidelijke groeiversnelling in Europa
  • Brands groeide organisch met 21,1% CER en vertegenwoordigt 19,3% van de omzet
  • Overeenkomst aangaande verkoop HL Technology

Rafael Padilla, CEO van Fagron: De sterke omzetgroei in het derde kwartaal laat het succes van onze strategie zien. Wij zijn bijzonder tevreden dat al onze regio’s hebben bijgedragen aan deze omzetontwikkeling.

De Europese activiteiten lieten een duidelijke versnelling van de omzetgroei zien. Compounding Services profiteerde van de weer volledig draaiende bereidingsfaciliteit in Nederland. Ook Brands liet, onder andere door de succesvolle introductie van zelf ontwikkelde innovatieve oplossingen, een goede performance zien. Fagron Genomics wist haar veelbelovende start vast te houden en heeft in de eerste negen maanden van 2019 5.000 DNA-tests verkocht.

In Latijns-Amerika wist Fagron sterk te profiteren van haar leidende marktpositie, mede als gevolg van de recente acquisities, en werd daarnaast de sterke organische groeitrend voortgezet. Fagron heeft zich goed gemanifesteerd op de Consulfarma, de belangrijkste beurs voor de sector in Latijns-Amerika. In het derde kwartaal zijn de eerste stappen gezet om de recente overnames in Brazilië en Mexico te integreren.

Ook in Noord-Amerika bleef Fagron over de hele linie sterk presteren. Op basis van de huidige omzetontwikkeling van de steriele bereidingsfaciliteiten in Wichita koersen we voor eind 2019 af op een run-rate van US$ 50 miljoen omzet (op jaarbasis), op schema om, zoals eerder aangegeven, de omzetdoelstelling ten laatste in 2022 te realiseren. De activiteiten van het vorig jaar overgenomen Humco zijn volledig geïntegreerd, waarmee Fagron over een nog beter en breder platform en productportfolio beschikt, hetgeen een belangrijke driver is voor toekomstige groei.

Daarnaast is er recent een overeenkomst bereikt over de verkoop van HL Technology. Op deze verkoop, waarvan de afronding voor het einde van het jaar wordt voorzien, wordt een kleine boekwinst verwacht.

Deze perfomance, en de onderliggende ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen, stemmen ons vol vertrouwen dat wij ook in het 4e kwartaal in staat zullen zijn verdere omzetgroei te realiseren.”

1 CER = Constant Exchange Rates (constante wisselkoersen).

Open onderstaande link voor het volledige persbericht:
Sterke omzetgroei van 19,7% naar € 137,5 miljoen