Heijmans realiseert 120 woningen in nieuwe groene wijk Leusden

Heijmans en de gemeente Leusden hebben een anterieure overeenkomst gesloten voor nieuwbouwproject Maanwijk. Het project omvat het ontwikkelen en realiseren van 120 duurzame koop- en huurwoningen voor uiteenlopende doelgroepen. In het project (waarde circa € 30 miljoen) wordt een groene leefomgeving als uitgangspunt genomen.

Met de nieuwbouwwijk draagt de gemeente bij aan het creëren van een divers woningaanbod in Leusden. In het natuurinclusieve project zet Heijmans in op het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving. Daarbij wordt de openbare ruimte zodanig ingericht dat voetgangers en fietsers ruim baan krijgen, kinderen veilig kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook zal Heijmans innovatieve concepten in het project  inzetten die gericht zijn op het verhogen van wooncomfort en veiligheid en verlagen van energieverbruik.

Divers woningaanbod
Het uiteenlopende woonprogramma van koop- en huurwoningen bestaat uit starterswoningen, levensloopgeschikte woningen, twee-onder-één-kapwoningen en herenhuizen. De woningen die Heijmans gaat realiseren, variëren in woonoppervlakte van circa 60 tot 170 vierkante meter en krijgen een eigen tuin of balkon. Ook kunnen bewoners gebruikmaken van gemeenschappelijke tuinen die worden aangelegd.

Heijmans zal zelf zorgdragen voor de verkoop van 76 grondgebonden woningen. Woningstichting Leusden is de beoogde partij die 36 woningen zal verhuren en 8 woningen voor starters gaat verkopen. Naar verwachting start de bouw begin 2021.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Rik Hammer
Communicatie
+31 73 543 52 17
rhammer@heijmans.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage