Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 16 september 2019, 7am CEST

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgevingen ontvangen.

Kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen, ontvangen op 12 september 2019

 • Op 12 september 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen op 6 september 2019 de kennisgevingsdrempel van 15% heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door:
  • Een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Personen die in onderling overleg handelen.
 • Op de datum van de kennisgeving bezitten Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen (indirect) in totaal 9.933.274 stemrechten. 9.326.245 stemrechten worden gehouden door WPEF VI Holdco III BE B.V. en 607.029 stemrechten worden gehouden door Floorenter NV.
 • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezitten Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 13,83% van het totaal aantal stemrechten.
 • WPEF VI Holdco III BE B.V. wordt gezamenlijk gecontroleerd door WPEF VI Holding III BE B.V. (zelf ultiem gecontroleerd door Waterland Private Equity Fund VI C.V.) en Bajabo SARL (zelf ultiem gecontroleerd door Filiep Balcaen). Daarnaast hebben WPEF VI Holdco III BE B.V., WPEF VI Holding III BE B.V en Baltisse NV een overeenkomst afgesloten die te beschouwen is als een akkoord in de zin van artikel 3, §1, 13° a) en b) van de Transparantiewet.
 • De kennisgeving van Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Filiep Balcaen kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Kennisgeving van The Capital Group Companies (“CGC”), ontvangen op 10 september 2019

 • Op 10 september 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van CGC op 6 september 2019 de kennisgevingsdrempel van 5% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving vindt plaats door:
  • Een moederonderneming of een controlerende persoon.
 • Op de datum van de kennisgeving bezit CGC (indirect) in totaal 4.700.276 stemrechten. 2.283.102 stemrechten worden gehouden door Capital Research and Management Company, 7.227 stemrechten worden gehouden door Capital Bank & Trust Company en 2.409.947 stemrechten worden gehouden door Capital International, Inc.
 • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit CGC op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 6,54% van het totaal aantal stemrechten.
 • CGC is de moederonderneming van Capital Research and Management Company (“CRMC”) en Capital Bank & Trust Company (“CB&T”). CRMC is een in de VS gevestigde investment manager die als beheerder optreedt voor de American Funds family van beleggingsfondsen, andere gezamenlijke beleggingsvehikels, evenals voor individuele en institutionele klanten. CRMC en haar investment manager dochterondernemingen beheren aandelenportefeuilles voor verschillende investeringsmaatschappijen via drie divisies, Capital Research Global Investors, Capital International Investors en Capital World Investors. CRMC is de moederonderneming van Capital Group International, Inc. (“CGII”), welke op haar beurt de moederonderneming is van vier investment management ondernemingen (“CGII management ondernemingen”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl en Capital International K.K. CGII management ondernemingen en CB&T bedienen als investment managers institutionele beleggers en vermogende klanten (high net worth). CB&T is een in de VS gevestigde investment manager die als beleggingsadviseur geregistreerd is en een federale bankvergunning heeft.
 • Noch CGC of een van haar dochterondernemingen bezitten aandelen van Fagron NV voor eigen rekening. De aandelen betreffende deze melding zijn in bezit van rekeningen vallende onder het mandaat van een of meer van de investment management ondernemingen die hierboven zijn beschreven.
 • De kennisgeving van CGC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen