COIL : SOLIDE OMZET IN HET EERSTE HALFJAAR 2019

SOLIDE OMZET IN HET EERSTE HALFJAAR 2019

Brussel, 30 juli 2019 (17.45 uur) COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, heeft in het eerste halfjaar 2019 een omzet gerealiseerd van 12,1 mln. €, nagenoeg stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar 2018.

Evolutie van de omzet per halfjaar per activiteit

 (in miljoen euro)20192018Variatie
Anodisatiediensten10,4811,01- 4,8%
Pakketoplossingen (inclusief metaal)1,611,12+ 42,9%
Halfjaarlijks totaal12,0912,14- 0,4%

Duidelijk herstel van het totaalpakket (anodisatie inclusief metaal) compenseert de achteruitgang in anodisatiediensten

De verkoop van anodisatiediensten bedraagt 10,5 mln. € per 30 juni 2019 en daalde 4,8% in vergelijking met het eerste halfjaar 2018, ondanks een solid orderboek. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk verklaard door een tijdelijk tekort aan hoogwaardig anodiseerbaar aluminium op de markt, gezien de sterke vraag van walserijen in andere activiteitensectoren.

De verkoop van het totaalpakket, waarin COIL zowel het metaal als de oppervlaktebehandeling voor architecturale projecten levert, bedraagt per 30 juni 2019 1,6 mln. €. Deze verkoop is sterk gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 (+ 42,9%) en vertegenwoordigt 13,3% van de omzet tegen 9,3% een jaar eerder. Deze gunstige ontwikkeling wordt gedreven door de toename van het aantal architecturale projectaanvragen in Europa en Azië.

Upgrades van lijn 6 en van de nieuwe verticale anodisatielijn

Na een moeizame inbedrijfstelling in 2018, neemt de activiteit van de nieuwe continue anodisatielijn 6 in Duitsland toe. Dankzij het hoge niveau aan kwaliteit en betrouwbaarheid, in lijn met de de verwachtingen, kan de productie van lijn 3 in België geleidelijk worden overgebracht naar lijn 6 in Duitsland. In het tweede halfjaar van 2019 zou lijn 3 definitief moeten worden stilgelegd.

De nieuwe verticale anodisatielijn in België, die een uitbreiding vormt van de continue anodisatie-activiteit, heeft een veelbelovend ontwikkelingspotentieel, ondanks een nog marginale bijdrage aan de omzet gezien de recente opstart.

Deze industriële ontwikkelingen stellen COIL in staat om zijn leiderschap in de markt voor geanodiseeerd aluminium te bevestigen met de verdere ontwikkeling van zijn assortiment afmetingen, texturen en kleuren.


Vooruitzichten

Ondanks de huidige economische onzekerheid, heeft COIL vertrouwen in zijn vooruitzichten daar het kan profiteren van een uitstekend geanodiseerd product en het gebruik kan maken van de vele ontwikkelingsopportuniteiten op wereldniveau. Voor 2019 verwacht COIL dat de conjuncturele terugloop van de anodisatiediensten bij walserijen zal gecompenseerd worden door de sterke groei van de verkoop van totaal pakketoplossingen, in het bijzonder door het aangaan van grote projecten in China.

Volgende afspraak: resultaten eerste halfjaar 2019 op 29 oktober 2019 na het sluiten van de Beurs.


COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal.
Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid.
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

Euronext Growth Paris
Isin: BE0160342011 - ALCOI
Reuters: ALCOI.PA
Bloomberg: ALCOI:FP
www.coil.be


COIL
Tim Hutton
Gedelegeerd bestuurder
tim.hutton@coil.be
Tel.: +32 (0)11 88 01 88
 

CALYPTUS
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
Tel. : +33 (0)1 53 65 68 68

Bijlage