Nyrstar:  Scheme schuldeisers keuren NN2 scheme goed

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar:  Scheme schuldeisers keuren NN2 scheme goed

22 juli 2019 om 21.00 CEST

Resultaat van de Scheme Vergaderingen

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”) maakt vandaag een ontwikkeling bekend over de vergaderingen van de schuldeisers van NN2 Newco Limited (“NN2”) met betrekking tot de voorgestelde scheme of arrangement in het Verenigd Koninkrijk van NN2 onder Part 26 van de UK Companies Act 2006 (de “Scheme”) die vandaag hebben plaatsgevonden.

De vergadering van de schuldeisers met betrekking tot de Scheme (“Scheme Schuldeisers”) die de High Yield Obligaties houden (de “High Yield Obligaties Scheme Vergadering”) begon om ongeveer 10 uur.

De vergadering van Scheme Schuldeisers die de Converteerbare Obligaties houden (de “Converteerbare Obligaties Scheme Vergadering”) begon om ongeveer 10.15 uur.

De Vennootschap bevestigt dat de Scheme Schuldeisers gestemd hebben ter goedkeuring van de Scheme op de High Yield Obligaties Scheme Vergadering en de Converteerbare Obligaties Scheme Vergadering (samen, de “Scheme Vergaderingen”).

Tijdens de High Yield Obligaties Scheme Vergadering, hebben Scheme Schuldeisers die 95,61% in waarde van het geheel van scheme vorderingen vertegenwoordigen, deelgenomen aan de vergadering (in persoon of bij volmacht), en de stemresultaten waren als volgt:

  1. 278 High Yield Obligaties Scheme Schuldeisers, die 99,96% van de waarde en 98,93% van het aantal deelnemers aan de High Yield Obligaties Scheme Vergadering vertegenwoordigen, stemden vóór de Scheme; en 
  2. 3 High Yield Obligaties Scheme Schuldeisers, die 0,04% van de waarde en 1,07% van het aantal deelnemers aan de High Yield Obligaties Scheme Vergadering vertegenwoordigden, stemden tegen de Scheme.

Tijdens de Converteerbare Obligaties Scheme Vergadering, hebben de Scheme Schuldeisers die 98,87% in waarde van het geheel van scheme vorderingen vertegenwoordigen, deelgenomen aan de vergadering (in persoon of bij volmacht), en de stemresultaten waren als volgt:

  1. 23 Converteerbare Obligaties Scheme Schuldeisers, die 100% van de waarde en 100% van het aantal deelnemers aan de Converteerbare Obligaties Scheme Vergadering vertegenwoordigden, stemden vóór de Scheme; en  
  2. geen Converteerbare Obligaties Scheme Schuldeisers stemden tegen de Scheme.

Als gevolg daarvan, werd de Scheme goedgekeurd door de Scheme Schuldeisers.

Bekrachtiging door het Hof

NN2 zal nu de bekrachtiging van de Scheme vragen aan het Hooggerechtshof (the High Court) tijdens een hoorzitting die momenteel gepland staat op 26 juli 2019 bij de Companies Court, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londen EC4A 1NL.

In geval van vragen over het resultaat van de Scheme Vergaderingen, gelieve de Informatie Agent te contacteren via e-mail op nyrstar@lucid-is.com of via telefoon op +44 20 7704 0880.

Meer details over de herstructurering van Nyrstar kunnen hier gevonden worden: https://www.nyrstar.com/en/investors/restructuring/scheme-of-arrangement-materials.

Geen van de Trustees, de Informatie Agent of hun respectieve agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de informatie opgenomen in deze aankondiging en noch Nyrstar NV, NN2 Newco Limited, de Trustee, noch de Informatie Agent, of één van hun respectieve bestuurders, werknemers of verbonden ondernemingen geeft enige verklaring of aanbeveling met betrekking tot de PSL. Er wordt geen aanbod gedaan om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te verwerven in deze aankondiging. Indien houders enige twijfel hebben omtrent de door hen te ondernemen stappen, dienen ze onmiddellijk eigen financieel en juridisch advies in te winnen, inclusief met betrekking tot enige fiscale gevolgen, bij hun makelaar, bankier, advocaat, accountant of andere onafhankelijke financieel, fiscaal of juridisch adviseur.

Deze kennisgeving vormt geen aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te kopen of een verzoek tot aanbod om Converteerbare Obligaties of High Yield Obligaties te verkopen. Deze kennisgeving is enkel gericht aan houders van Converteerbare Obligaties en/of High Yield Obligaties die personen zijn aan wie dit anderszins wettelijk kan worden verdeeld (“relevante personen”). Dit is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn mogen niet op basis van dit document handelen of hierop vertrouwen.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, OBLIGATIES OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelterijen, een fumer en vier mijnen in Europa, Australië en Noord- Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie neem contact op met

Anthony Simms -       Hoofd Beleggerrelaties & Insured Risk        T: +41 44 745 8157         M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  - Hoofd Corporate Communications              T: +41 44 745 8295         M: +41 79 719 2342  franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage