Saxo Bank verlengt de Aanmeldingstermijn voor het openbaar bod tot 31 juli 2019; afronding van het Bod wordt nog steeds verwacht in de eerste helft van Q3 2019

Alle vereiste aanvragen zijn gedaan en het proces voor Toezichtrechtelijke Goedkeuringen ligt op schema

Amsterdam, Nederland / Kopenhagen, Denemarken - 16 mei 2019

  • Saxo Bank zal de Aanmeldingstermijn verlengen omdat het proces om Toezichtrechtelijke Goedkeuringen te verkrijgen nog niet is afgerond. De verlengde Aanmeldingstermijn zal eindigen op 31 juli 2019 om 17:40u CET (de Dag van Overdracht).
  • BinckBank en Saxo Bank verwachten nog steeds aan alle Voorwaarden te voldoen of, voor zover van toepassing, daarvan afstand te doen, in het bijzonder de Toezichtrechtelijke Goedkeuringen, op of voor de verlengde Dag van Overdracht, ervan uitgaande dat ten minste 80% van de Aandelen zijn aangemeld onder het Bod.
  • Zoals reeds aangekondigd in het gezamenlijke persbericht van 12 maart 2019, is het de verwachting dat het Bod in de eerste helft van Q3 2019 zal worden afgerond.

Verwijzing wordt gemaakt naar het gezamenlijke persbericht van BinckBank, de Bieder en Saxo Bank van 12 maart 2019 inzake de publicatie van het Biedingsbericht voor het aanbevolen openbaar bod op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van BinckBank. BinckBank en Saxo Bank kondigen hierbij aan dat Saxo Bank besloten heeft de Aanmeldingstermijn te verlengen tot 31 juli 2019 om 17:40u CET. Deze verlenging is in overeenstemming met de voorwaarden in het Biedingsbericht en de bepalingen van artikel 15 Bob.