Update Stichting Xeikonclaim

Voormalige aandeelhouders Xeikon, die ten onrechte hebben vertrouwd op de integriteit van het bestuur en de commissarissen, bij de overname van hun bedrijf wacht mogelijk een aardige verrassing. Indien zij indertijd zijn ingegaan op het inkoopbod van de onderneming zelf, of het verplichte bod van XBC (Bencis/GIMV) en hun aandelen in de periode 2013-2014 hebben aangeboden tegen € 5,85 komen zij wellicht in aanmerking voor een fors hogere vergoeding.

De overname van Xeikon is langere tijd omstreden geweest, onder meer vanwege de overdracht van belangen aan haar grootaandeelhouder Iep Invest tegen prijzen ver onder de economische waarde, voorafgaande aan de verkoop van Xeikon. Mede daardoor lukte het de bieder in eerste instantie niet de beoogde 95% binnen te halen om de beursnotering te kunnen beëindigen. Door de inspanningen van KBC , dat aandeelhouders actief benaderde en daarvoor, naast een vaste vergoeding van € 750.000 ook een succes fee van € 600.000 ontving, lukte het uiteindelijk met de hakken over de sloot de benodigde drempel te overschrijden.

Twijfels over de juistheid van de prijs, zijn er bij elke bieding. Al deze observaties vallen echter in het niet bij recente berichten dat gedurende het overnametraject Bencis (en dan met name Zoran van Gessel en Benoit Graulich, die in de Raad van Commissarissen van Xeikon een dubieuze dubbelrol vervulden) en Xeikon zelf, het bestaan van een substantieel hogere bieding voor de markt hebben verzwegen.

Deze kwam nota bene van een industriële partner en bewijst achteraf het gelijk van de toenmalige CEO, Frank Deschuytere, die weinig moest hebben van de avances van een financiële partij en niet lang daarna – binnen enkele maanden na zijn aantreden - op een zijspoor werd gezet.

Daarnaast verwijt de Stichting Gerard Cok bedenkelijk ‘triple play’, nu hij met drie petten op deelnam aan het overnameproces. Cok profiteerde op deze manier van zijn dubbelrollen en heeft zich daarbij schuldig gemaakt aan een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Hij maakte daarbij handig gebruik van de diensten van Kees Vlasblom, de CFO van Xeikon, die tijdens de voorbereidingen van de overname tevens werd benoemd tot CEO van Iep Invest en zich daarmee in een onmogelijke positie manoeuvreerde. Direct na de overname, vertrok Vlasblom bij Xeikon om een positie te gaan bekleden bij Beate Uhse, het erotiekconcern waar Gerard Cok niet alleen voorzitter van de RvC, maar ook referentieaandeelhouder is.

Sluitstuk van het gepleegde bedrog, is de doorverkoop van het belang in Xeikon door Bencis aan de Flint Group – ook een branchegenoot van Xeikon – binnen anderhalf jaar na de verwerving tegen de dubbele prijs. Niet alleen toont dat aan dat de overname indertijd tegen een veel te lage prijs is geëffectueerd, maar bovendien valt het op dat Xeikon in het onlangs verschenen jaarverslag over 2015 wel haar verborgen schoonheden toont. Met een uitpuilende kas en een eindelijk zichtbare winst per aandeel van € 1 (die er in het verleden ook al was, maar behendig werd weggepoetst), is de in 2014 betaalde prijs van € 5,85 inderdaad een lachertje.

Dat laatste biedt echter onvermoede kansen voor hen die indertijd hun stukken voor een veel te lage prijs hebben aangeboden. De stichting Xeikonclaim zal via een juridische procedure trachten genoegdoening te krijgen voor deze misleide aandeelhouders en biedt aan deze partijen de mogelijkheid zich hiervoor vrijblijvend te registreren via www.xeikonclaim.nl.