Ford Genk moet door eenheidsstatuut 10 miljoen euro betalen

Het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden zal de kostprijs van de sluiting van Ford Genk met ongeveer 10 miljoen euro opdrijven. Dat hebben de vakbonden gemeld naar aanleiding van een uitspraak van de arbitragecommissie over de opzeggingstermijnen voor de arbeiders van Ford Genk.

Tussen de vakbonden en de directie van Ford Genk was een meningsverschil gerezen over de impact van het eenheidsstatuut, dat begin dit jaar werd ingevoerd, op de collectieve arbeidsovereenkomst die vorig jaar was afgesloten. Beide partijen hadden zich akkoord verklaard om het probleem aan de arbitragecommissie voor te leggen.

Daarbij was ook overeen gekomen de uitspraak van de commissie te zullen respecteren. Volgens de vakbonden zullen de opzegtermijnen van de arbeiders met twee tot zeven weken, afhankelijk van het ogenblik van vertrek, moeten worden verlengd. De maatregel zou aan Ford Genk uiteindelijk een extra kost vergen van 10 miljoen euro.