Europese steun voor heroriëntering werknemers Ford Genk

De Europese Commissie heeft voorgesteld om België een budget van 570.945 euro toe te kennen om 479 ontslagen werknemers van autobouwer Ford Genk aan een nieuwe baan te helpen. De financiële middelen zijn afkomstig uit de reserves van het European Globalisation Adjustment Fund (EFG). Het voorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

Laszlo Andor, Europees Commissaris voor werkgelegenheid, verduidelijkt dat de middelen gebruikt moeten worden om ontslagen werknemers te helpen bij hun heroriëntatie, zodat ze sneller een nieuwe tewerkstelling zouden kunnen vinden. De productie bij Ford Genk valt eind dit jaar stil.

Bij de goedkeuring van de nieuwe meerjarenbegroting voor het Europees Parlement werd al 50 miljoen euro gereserveerd voor de reconversie van de Ford-fabriek in Genk. Die middelen worden geput uit het Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bron: Express.be