Ballast Nedam kondigt de uitoefening van 88,2% van de rechten aan; rump plaatsing begint per direct

Ballast Nedam N.V kondigt hierbij aan dat het, in verband met haar 1 voor 1 claimemissie van 9.667.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 elk in haar aandelenkapitaal (de "Nieuwe Certificaten") tegen een uitgifteprijs van EUR 3,10 per Nieuw Certificaat (de " Uitgifteprijs ") (de " Claimemissie "), inschrijvingen heeft ontvangen voor 8.524.253 Nieuwe Certificaten door de uitoefening van overdraagbare inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten"). Dit betekent een inschrijving ter hoogte van circa 88,2% van het totale aantal Nieuwe Certificaten.

Rump plaatsing

De periode waarin Inschrijvingsrechten uitgeoefend konden worden (de "Uitoefenperiode") liep af op 23 juli 2014 om 14:00 uur. Met ingang van vandaag zullen de 1.143.247 Nieuwe Certificaten waarop tijdens de Uitoefenperiode niet is ingeschreven (de "Rump Certificaten"), door ING en Rabobank (de "Joint Bookrunners") worden verkocht via onderhandse plaatsingen in Nederland en enkele andere jurisdicties tegen een prijs tenminste gelijk aan de Uitgifteprijs (de "Rump Plaatsing" en samen met de Claimemissie de " Emissie ").

De Joint Bookrunners zullen, hoofdelijk en niet gezamenlijk, pro rata hun garantieverplichting, tegen de Uitgifteprijs inschrijven op en betalen voor (i) de Nieuwe Certificaten waarop is ingeschreven gedurende de Uitoefenperiode maar waarvoor niet betaald is op de Sluitingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd), en (ii) Rump Certificaten die niet verkocht zijn in de Rump Plaatsing, of wel verkocht maar waarvoor niet is betaald op de Sluitingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd), overeenkomstig de bepalingen en onder voorbehoud van de voorwaarden zoals uiteengezet in de garantieovereenkomst tussen de Joint Bookrunners en Ballast Nedam zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "Garantieovereenkomst"). De Rump Plaatsing vangt per direct aan en zal naar verwachting niet later eindigen dan morgen om 17:30 uur.