Ballast Nedam emitteert voor 30 mln euro

Na goedkeuring van de Algemene Vergadering op 25 april 2014 kondigt Ballast Nedam N.V. (" Ballast Nedam " of de "Vennootschap") vandaag een 1 voor 1 volledig gegarandeerde claimemissie van 9.667.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde van € 1,00 elk in haar aandelenkapitaal (de "Nieuwe Certificaten") tegen een uitgifteprijs van € 3,10 per Nieuw Certificaat (de " Uitgifteprijs ") aan.

In dit kader zullen, onderworpen aan het toepasselijke effectenrecht en de voorwaarden opgenomen in het prospectus gedateerd 9 juli 2014 (het " Prospectus "), de bestaande houders van certificaten (de "Certificaten") van het aandelen kapitaal van gewone aandelen Ballast Nedam (de "Gewone Aandelen") en houders van Gewone Aandelen behalve (i) Ballast Nedam namens Certificaten die het houdt in haar eigen treasury (ii) de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam (het " Ballast Nedam Administratie Kantoor") op 9 juli 2014 17:40 CEST (de "Registratiedatum") overdraagbare inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten") toegekend krijgen, naar rato van hun bezit van Gewone Aandelen op (de " Claimemissie ", en samen met de Rump Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd) de " Emissie ").

Er zullen geen Inschrijvingsrechten worden toegekend aan Ballast Nedam als houder van Gewone Aandelen in haar eigen kapitaal en de Ballast Nedam Administratie Kantoor. De Inschrijvingsrechten verschaffen houders daarvan, onder voorwaarde dat zij Gerechtigde Houders zijn, het recht om in te schrijven voor 1 Nieuw Certificaat op de Uitgifteprijs voor elk Inschrijvingsrecht.

De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van ongeveer 40,7% ten opzichte van de theoretische ex-Inschrijvingsrechten prijs ("TERP") op basis van een slotkoers van € 7,36 op Euronext in Amsterdam (" Euronext Amsterdam ") op 8 juli 2014 en 9.667.500 uitgegeven en uitstaande aandelen op diezelfde datum (derhalve aandelen gehouden door Ballast Nedam in! haar ei gen kapitaal uitgezonderd).

De 5%-plus aandeelhouders, Hurks Group B.V., Navitas B.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., Bibiana Beheer B.V., Via Finis Invest B.V. en Menor Investments B.V., hebben gecommitteerd om ongeconditioneerd deel te nemen voor ongeveer 69% en de Joint Global Coordinators, ING en Rabobank, onderschrijven het restant van ongeveer 31% in de claimemissie. ING en Rabobank treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. Rabobank treedt op als kantoor van inschrijving, notering en betaling (het "Kantoor van Inschrijving, Notering en Betaling") met betrekking tot de Emissie .