BNP Paribas Fortis spreekt de beweringen van Le Vif-L’Express tege

BNP Paribas Ageas heeft kennis genomen van het gepubliceerd op de site van Le Vif-L’Express op donderdag 3 juli, dat ten onrechte stelt dat bepaalde gegevens in de cijfers van BNP Paribas over het jaar 2009 niet correct waren.

Deze beweringen werden onderzocht door de interne audit van BNP Paribas Ageas en reeds in 2012 besproken met de toezichthouders. Het onderzoek toonde aan dat het ging om een technische aanpassingen in de berekening van de Value at Risk en Winst en Verlies rekeningen, dewelke resulteerden in minimale aanpassingen van de Regulatoire Kapitaalvereisten van 27 miljoen euro op een totaal van 10,6 miljard euro.

BNP Paribas Ageas ontkent dan ook ten stelligste de bewering in Le Vif-L’Express dat dit zou gaan om enige vorm van ongeoorloofde manipulatie.