Dividendvoorstel Beter Bed goedgekeurd

In de op 19 mei 2014 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beter Bed Holding N.V. is het slotdividend over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,07 per gewoon aandeel van € 0,02 nominaal.

In november 2013 is een interim-dividend uitgekeerd van € 0,20 per aandeel. Hiermee komt het dividend over 2013 in totaal uit op € 0,27 per aandeel. Dit betekent een pay-out ratio van 72%. Over 2012 werd € 0,47 dividend uitgekeerd (pay-out ratio: 70%).

Het slotdividend zal geheel in contanten worden betaald.

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

  • 21 mei 2014 notering ex dividend
  • 23 mei 2014 recorddatum
  • 6 juni 2014 betaalbaarstelling dividend