AB InBev bekijkt vervoer leeggoed langs de waterweg

Brouwer AB AB InBev bekijkt de mogelijkheden om goederenvervoer over het water te stimuleren. Daarbij is een experiment opgestart om leeggoed vanuit Leuven naar Jupille te transporteren. Het experiment zal enkele maanden duren, waarna kan worden bekeken welke concrete voordelen het vervoer per schip oplevert op het gebied van logistiek, emissies, verkeerscongestie en rendabiliteit.

Voor het project werd een overeenkomst gesloten met de groep André Celis, die sinds een tweetal jaar schepen inzet om vanuit de buurt van Jupille bouwmaterialen naar Leuven te vervoeren. Door de overeenkomst kan nu ook op de terugweg een lading worden meegenomen. Per transport zou AB AB InBev dertien vrachtwagens kunnen uitsparen.

Op termijn wordt ook een groter schip, met een equivalent van twintig trucks, ingezet. Het vervoer neemt tweeënhalve dagen in beslag en volgt een traject langs het kanaal Leuven-Dijle, de Dijle, Rupel, Schelde en het Albertkanaal tot in Luik.

Bron: Express.be