Stern zet dividend op 21 cent

Stern Groep N.V., beursgenoteerde automotive groep, maakt het besluit bekend van de Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2014 dat het dividend over het boekjaar 2013 is vastgesteld op € 0,21 in contanten en een Jubileum uitkering (vanwege ‘ Stern 21 jaar’) in aandelen, waarbij voor 21 gewone aandelen van € 0,10 nominaal één nieuw gewoon aandeel van € 0,10 nominaal wordt verkregen.

Het dividend is betaalbaar op 12 juni 2014.

De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van 15% dividendbelasting, tenzij op grond van fiscale regelingen een ander tarief van toepassing is. De uitkering in gewone aandelen ten laste van de agioreserve geschiedt in Nederland vrij van dividendbelasting.

Aan de NYSE Euronext in Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2014 en volgende boekjaren.

Dividendschema

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

19 mei 2014 : ex-dividend notering van het aandeel 21 mei 2014 : record date 12 juni 2014 : betaalbaarstelling contante dividend en levering nieuwe aandelen