USG People zet dividend op 14 ct

In de op 8 mei 2014 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het (slot)dividend van USG People NV N.V. over het boekjaar 2013 vastgesteld op € 0,14 per gewoon aandeel van € 0,50 nominaal. Dit dividend kan, naar keuze van de aandeelhouder, geheel in contanten onder aftrek van 15% dividendbelasting worden opgenomen, dan wel in aandelen worden uitgekeerd.

Aandeelhouders worden tot 2 juni 2014, 15.00 uur CEST in de gelegenheid gesteld hun keuze kenbaar te maken. Op 2 juni 2014 zal na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam worden vastgesteld hoeveel dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel USG People NV N.V. Dit zal worden berekend op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen USG People NV N.V. gedurende de periode 15 mei 2014 tot en met 2 juni 2014.

Hierbij zal de uitkering in aandelen voor aandeelhouders ongeveer gelijkwaardig zijn aan de uitkering in contanten. De omwisselverhouding zal naar beneden worden afgerond op drie decimalen. Aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.