Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 mei 2018

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., ontvangen op 10 mei 2018

  • Op 10 mei 2018 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., een moederonderneming of een controlerende persoon, op 8 mei 2018 de kennisgevingsdrempel van 5% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, in totaal 3.602.460 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, op de datum van de kennisgeving in totaal 5,01% van het totaal aantal stemrechten.
  • De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%), JPMorgan Asset Management International Limited (100%), JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited (100%), JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%).
  • De kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc. kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Open onderstaande link voor het persbericht:

Bijlage