Dividenduitkering

Gereglementeerde informatie

9 mei 2018, 15u00

De Gewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group NV heeft vandaag besloten een dividend van 0,91 euro bruto per aandeel (0,637 euro netto na aftrek van 30% roerende voorheffing) uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 mei 2018 tegen afgifte van coupon n° 5.
De ex coupon datum is vastgesteld op 15 mei 2018 en de record datum op 16 mei 2018.

Kinepolis Group NV 

Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel