OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELGISCHE WET VAN 2 MEI 2007 BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BELANGRIJKE DEELNEMINGEN (DE "TRANSPARANTIEWET")

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 30 april 2018 - Ablynx [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Transparantiewet"), dat zij op 26 april 2018 twee kennisgevingen van deelneming heeft ontvangen van UBS Group AG.

Via de eerste kennisgeving heeft UBS Group AG (rekening houdend met de deelnemingen van haar dochterondernemingen) Ablynx bericht dat het de drempel van 3% van de stemrechten beheerd door gecontroleerde ondernemingen heeft onderschreden en de drempel van 5% van de stemrechten via financiële instrumenten heeft overschreden sinds 20 april 2018.
Via de tweede kennisgeving heeft UBS Group AG Ablynx bericht dat het de drempel van 3% van de stemrechten beheerd door gecontroleerde ondernemingen heeft overschreden en de drempel van 5% van de stemrechten via financiële instrumenten heeft onderschreden sinds 23 april 2018.

UBS Group AG bezit nu 5.862.135 stemverlenende effecten van Ablynx , wat 7,79% van de 75.253.667 uitstaande Ablynx stemrechten vertegenwoordigt (tegenover 7,35% meegedeeld op 18 april 2018).

De meest recente kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  • verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
  • verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten
 • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige personen: UBS Group AG
 • Transactiedatum: 23 april 2018
 • Overschreden drempel: 3% van de stemrechtverlenende effecten en 5% van de stemrechten via financiële instrumenten
 • Noemer: 75.253.667 (status op 23 april 2018)
Naam van de geselecteerde dochter-ondernemingen van UBS % stemrechten % stemrechten via financiële instrumenten* Totaal
UBS AG 0,73% 0,11%1 / 3,03%2 / 0,05%2 / 0,10%3 4,02%
UBS Asset Management Trust Company 0,00%   0,00%
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 0,03%   0,03%
UBS Fund Management (Switzerland) AG 0,03%   0,03%
UBS Hedge Fund Solutions LLC 0,44%   0,44%
UBS Limited 0,13%   0,13%
UBS O'Connor LLC 1,35%   1,35%
UBS Switzerland AG 0,61% 0,08%1 / 0,99%2 / 0,10%2 1,78%
UBS Securities LLC   0,00%3 0,00%
TOTAAL 3,32% 4,47% 7,79%

* Type financieel instrument: 1'Right to recall lent shares' en 2'Right to substitute shares delivered as collateral' en 3'Depository Receipt'

 • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Gelieve de transparantiekennisgeving te raadplegen voor de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen.
 • Bijkomende informatie: De meldingsplicht op 23 april 2018 vloeide voort uit het totale indirecte bezit aan stemrechten van UBS Group AG, dat rechtstreeks werd beheerd door gecontroleerde ondernemingen, die boven de 3% stegen en het totale indirecte bezit van UBS Group AG in gelijkwaardige financiële instrumenten, direct in het bezit van gecontroleerde ondernemingen die onder de 5% daalden.

De volledige versies van alle transparantiekennisgevingen zijn beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders.

De gecoördineerde statuten van Ablynx NV voorzien een drempel voor de aandeelhouders van 3%, 5% of een veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten.

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Op 29 januari 2018 heeft Sanofi een bod heeft uitgebracht om alle uitstaande gewone aandelen (inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares (ADS's), warrants en converteerbare obligaties) van Ablynx te verwerven tegen een prijs van €45 per aandeel, wat een totale waarde van ongeveer €3,9 miljard vertegenwoordigt. Deze voorgestelde transactie werd unaniem goedgekeurd door zowel de Raad van Bestuur van Sanofi als die van Ablynx . Het bod omvat twee afzonderlijke maar gelijktijdige overnamebiedingen: (i) een overnamebod naar Belgisch recht voor alle uitstaande aandelen, warrants en converteerbare obligaties van Ablynx (het "Belgische Bod") en (ii) een overnamebod naar het recht van de VS voor alle uitstaande aandelen aangehouden door Amerikaanse houders en ADS's aangehouden door houders ongeacht waar zij verblijven (het "Amerikaanse Bod"). De initiële aanvaardingsperiode voor de overnamebiedingen startte op 4 april 2018 en zal vervallen om 17:00 (ET) / 23:00 (CET) op 4 mei 2018, behoudens verlenging.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx ' media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Bijlage