Realdolmen: Gfi Informatique start zijn vriendschappelijk openbaar overnamebod > Gfi Informatique lance son offre publique d'acquisition amicale > Gfi Informatique launches its friendly tender offer

Gfi Informatique start vandaag zijn vriendschappelijk openbaar overnamebod op Realdolmen

 • De initiële aanvaardingsperiode van het bod begint op 26 april en eindigt op 31 mei 2018.
 • Deze transactie zorgt ervoor dat Realdolmen zich kan aansluiten bij een internationale industriële partner om op die manier zijn ontwikkeling in een volop consoliderende markt veilig te stellen.
 • Het overnamebod van Gfi Informatique krijgt de unanieme steun van de raad van bestuur van Realdolmen.
 • De historische aandeelhouders hebben zich ertoe verbonden om hun aandelen in te brengen in het bod, wat ongeveer 22% van het kapitaal bedraagt.

...
Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.

* * *

Gfi Informatique lance aujourd'hui son offre publique d'acquisition amicale sur Realdolmen

 • La période d'acceptation de l'offre débute ce 26 avril et se clôture le 31 mai 2018
 • Cette opération permet à Realdolmen de s'adosser à un partenaire industriel de dimension internationale afin d'assurer son développement dans un marché en pleine consolidation
 • L'offre de Gfi Informatique a reçu le soutien unanime du Conseil d'administration de Realdolmen
 • Les actionnaires historiques se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre, soit environ 22 % du capital

...
Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.

* * *

Gfi Informatique launches its friendly tender offer over Realdolmen today

 • The initial acceptance period of the offer will start on April 26 and will end on May 31, 2018.
 • This operation will enable Realdolmen to rely on an industrial partner of international scope so as to secure its development in the midst of a market in consolidation.
 • The Gfi Informatique offer received the unanimous support of the Board of Directors of Realdolmen.
 • The historical shareholders have committed themselves to contributing their shares to the offer, i.e. ca. 22% of the capital.

...
For full details see attached press release in PDF.


For more information, please contact:
akkanto
Nathalie van Ypersele
+32 (0)478/20.10.62
Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Bijlages