Agfa-Gevaert legt brugpensioen-compromis aan arbeiders voor

Bij het beeldvormingsbedrijf Agfa-Gevaert hebben de directie en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt de mogelijkheid behouden voor een brugpensioen op zesenvijftig jaar, maar die regeling zal gevoelig minder interessant zijn dan een vertrek op achtenvijftig of zestig jaar. In het verleden werd bij een brugpensioen op zesenvijftig jaar een bijkomende vergoeding van 300.000 euro over negen jaar voorzien, maar dat bedrag wordt gevoelig teruggeschroefd.

De arbeiders hadden uit protest tegen die plannen het werk neergelegd, maar in het nieuwe voorstel zou de directie de financiële gevolgen gedeeltelijk hebben versoepeld. Christian Reinaudo, chief executive van Agfa-Gevaert , had eerder nochtans opgemerkt dat het bedrijf geen ruimte meer had voor verdere toegevingen. Hij had er daarbij op gewezen dat het bedrijf voor zijn fabriek in Mortsel meer diende te investeren in brugpensioenen dan in onderzoeksprojecten. Het nieuwe voorstel zal aan de werknemers worden voorgelegd.

Bron: Express.be