CEO Theo Bruijninckx verlaat Ballast Nedam

Theo Bruijninckx (52) zal de Raad van Bestuur van Ballast Nedam per 1 juli 2014 verlaten. Deze beslissing is in goed onderling overleg met de Raad van Commissarissen genomen. De Raad van Commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.

"Het is na de aanscherping van de strategische focus en de herfinanciering van Ballast Nedam een goed moment om de leiding over te gaan dragen. Na 24 mooie jaren bij Ballast Nedam , waarvan 11 jaar als lid van de Raad van Bestuur en de laatste 7 jaar als voorzitter, is het tijd voor wat anders, zowel voor de onderneming als voor mijzelf", aldus Theo Bruijninckx.