Nieuwe opdracht Heijmans vh Rijk

Heijmans is geselecteerd voor het beheer en onderhoud van het grootste kantoor voor de rijksoverheid van Nederland. De nieuwe huisvesting van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag is in het Wijnhavenkwartier gevestigd. Het contract voor het integrale beheer duurt 18 jaar en heeft een aanneemsom van circa € 25 miljoen.

Bijzonder aan de overeenkomst is de rol voor Heijmans als kwaliteitsbewaker van de dienstverlening. Deze rol sluit aan op de vraag van de Rijksgebouwendienst naar gezamenlijk beheer en onderhoud met als doel kennis te beheersen en gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van integrale beheercontracten. Heijmans heeft met dit contract momenteel een aantal percelen in drie van de in totaal vier pilots gegund gekregen en zal opgedane kennis met de Rijksgebouwendienst delen.

Anders dan bij traditionele aanbestedingen schreef de Rijksgebouwendienst geen oplossingen voor maar werd juist naar de deskundigheid van de markt gevraagd. Heijmans is hierbij als beste partij geselecteerd op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).