Minder omzet Connect Group in 2013

Netto resultaat van de voortgezette operaties van 81 k Euro winst ten opzichte van 168 k Euro winst in 2012 (voor goodwill afboeking).

Het orderboek einde boekjaar 2013 was gestegen naar 84 miljoen Euro (77 miljoen eind 2012). Verbetering van de netto financiële schuld van 19,9 miljoen Euro einde 2012 naar 17,7 miljoen Euro einde 2013.

Daling van het bedrijfsresultaat voortgezette operaties (voor goodwill afboeking) van 1.458 k Euro winst in 2012 naar een winst van 671 k Euro in 2013. Het netto resultaat van 2012 werd positief beïnvloed voor 2.867 k Euro door enerzijds de éénmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009 en anderzijds de afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro .