Herstructurering Randstad België leidt tot 89 ontslagen

Bij het uitzendbedrijf Randstad vallen uiteindelijk negenentachtig ontslagen. Daarnaast bleken twintig werknemers voor een vrijwillig vertrek gekozen te hebben, terwijl drie personeelsleden gebruik maakten van de mogelijkheid voor brugpensioen. Dat hebben de vakbonden bekend gemaakt.;/p:;P: In juni van dit jaar kondigde Randstad een herstructurering aan, waarbij in België 165 banen zouden worden geschrapt. Het uitzendbedrijf stelde door de slechte economische omstandigheden gedwongen te zijn om in te grijpen. Uiteindelijk kon het aantal ontslagen tot 112 werknemers worden teruggeschroefd. Begin december werd door Randstad en de vakbonden een sociaal plan voor de herstructurering ondertekend. De herstructurering zou het uitzendbedrijf een besparing met ongeveer 16 miljoen euro per jaar moeten opleveren.

De uitzendgroep is in België actief onder de namen Randstad , Tempo-Team en D-Bridge. De groep telt in België ruim 1.900 werknemers.

Bron: Express.be