Schroders: Europa draait op volle toeren

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

De Europese economie draait op volle toeren. De binnenlandse vraag, geholpen door de monetaire verruiming, is de belangrijkste pijler onder de groei. Maar de aantrekkende wereldhandel zorgt voor een extra boost voor de eurozone. Dreigt de groeimotor niet oververhit te raken? Moet de ECB niet op de rem trappen? Het is in elk geval opnieuw reden voor Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders , om de groeiverwachting voor de eurozone opwaarts bij te stellen. Voor 2018 komt hij nu uit op 2,6% (was: 2,3%) en voor volgend jaar op 2,2% (was: 1,9%).

Twee redenen voor hogere groei

Zangana geeft twee redenen voor deze opwaartse bijstelling. Allereerst wijzen cijfers van ondernemingen erop dat de economie harder groeit dan uit de officiële cijfers blijkt en de groei ook nog eens versnelt. De tweede reden ligt in de VS, waar de groei hoger uitvalt dankzij de fiscale stimulus en toename van de infrastructurele bestedingen. Een sterkere groei in de VS leidt tot meer Amerikaanse vraag naar producten uit de eurozone, alsook tot meer export vanuit de eurozone naar andere delen van de wereld die ook profiteren van de sterker groeiende Amerikaanse economie.

Wat doet ECB om oververhitting te voorkomen

De vraag is nu wanneer de ECB in actie komt om oververhitting van de op volle toeren draaiende economie te voorkomen. Binnen het beleidsbepalende comité van de ECB lopen de meningen uiteen. Dovish leden blijven vasthouden aan de officiële lijn dat het beleid ruim moet blijven om de inflatie terug te brengen naar het streefcijfer van net onder de 2%. De haviken pleiten voor een einde van het ruime beleid en zien graag een herstel van de rente tot boven nul. De kernvraag is hoeveel reservecapaciteit er nog in de economie zit en of de inflatie duurzaam oploopt als die reservecapaciteit afneemt. De inflatieverwachting is met 1,2% voor 2018 wel enigszins getemperd als gevolg van de sterke euro. Voor 2019 voorziet Zangana wel een hoger inflatiecijfer, met name vanwege een hogere kerninflatie als de reservecapaciteit in de economie op begint te raken.

Drie renteverhogingen in 2019

Wat het monetaire beleid betreft, blijft Zangana ervan uitgaan dat de ECB voor de zomer haar forward guidance wijzigt en in september stopt met het QE-aankoopprogramma. Een eerste renteverhoging van 25 basispunten volgt dan in het eerste kwartaal van 2019 en een tweede in het derde kwartaal. Zangana houdt nu ook rekening met een additionele stijging in het vierde kwartaal, waardoor 2019 met een herfinancieringsrente van 0,75% (was: 0,50%) wordt afgesloten. Dit blijft een traag normalisatietempo, maar ligt enigszins boven de marktverwachtingen. De depositorente zal naar verwachting eind 2019 gestegen zijn van -0,4% tot 0,25% (was: 0%).

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.